REKLAMA

Będzie rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej

REKLAMA

Miejski Zarząd Dróg w Płocku właśnie ogłosił przetarg na rozbudowę ulicy Dobrzykowskiej od ulicy Krakówka do Ronda Odsieczy Lwowa. Przewidywane zakończenie prac to 31 maja 2017 r.

Prace będą polegać m.in. na rozbiórce nawierzchni asfaltowej, chodnika i zatoki autobusowej, karczowaniu oraz wycince drzew. Firma, która wygra przetarg, wybuduje drogę wraz z infrastrukturą: oświetleniem ulicznym, siecią kanalizacyjną – deszczową, sanitarną i wodociągową. Wykonane zostaną również chodniki oraz ścieżki rowerowe. Prace zostaną podzielone na dwa etapy. Zakończenia pierwszego możemy się spodziewać do 30 listopada tego roku. Drugi etap ma zostać odebrany do 31 maja 2017 roku.

PowiązaneTematy

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz pozyskania środków unijnych (POiŚ) w zakresie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na osiedlu Radziwie.