REKLAMA

Bank pomysłów dla… młodzieży

REKLAMA

W Płocku powstaje projekt, który może zmotywować młodych ludzi do działania na rzecz ulepszania miasta, życia w nim i samych płocczan. To YouthBank, czyli młodzieżowy bank projektów społecznych.

YouthBank (YB) zakłada angażowanie młodzieży w projektowanie i realizację różnego rodzaju inicjatyw na rzecz lokalnych środowisk. Zdecydowanie odbiega to od szkolnego przekazywania informacji. – To unikalny sposób – zachwala Robert Mulski, koordynator projektu. – Uczy wyrażania własnych poglądów i odwagi w podejmowaniu decyzji, wzmacnia w młodych poczucie wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej swych działań, daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej i trwale przyczynia się do większego zrozumienia specyfiki środowiska, w którym żyje i procesów w nim zachodzących – dodaje.

Co najważniejsze w tym pomyśle? Młodzieżowy Bank Projektów Społecznych prowadzony jest przez młodych ludzi i dla młodych. – Celem projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz jej wspieranie w działaniu na rzecz społeczności lokalnych – tłumaczy Robert Mulski, a jego asystentka, Olga Wiśniewska dodaje, że młodzież ma zostać wyposażona w wiedzę oraz umiejętności, które „trwale wzmocnią jej kompetencje społeczne, a także przygotują do pełnienia roli liderów aktywnie angażujących się w projekt”.

W projekcie może wziąć udział młodzież w wieku 16-19 lat z Grójca, Białobrzegów, Płocka i okolic. A na czym dokładnie polega ten pomysł? Przede wszystkim, zostaną wybrane lokalne zespoły liderów młodzieżowych w Grójcu, Białobrzegach i Płocku, którzy będą nie tylko angażować rówieśników w przygotowanie i realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności lokalnych, ale także pozyskiwać na ten cel środki finansowe. Projekty będą wyłonione w drodze konkursu grantowego, a liderzy dopilnują ich realizacji oraz zweryfikują przygotowane przez młodzież sprawozdania merytoryczne i finansowe.

Oczywiście, w realizacji projektu młodzi liderzy nie będą pozostawieni samym sobie. Wezmą najpierw udział w warsztatach rozwoju kompetencji społecznych, podczas których zdobędą wiedzę i narzędzia niezbędne do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Trenerzy z YB International podzielą się doświadczeniami w realizacji YB w innych krajach, pokażą też młodym, w jaki sposób mogą oni działać na rzecz lokalnych społeczności.Zespoły młodzieżowych liderów YouthBank będą musiały zadbać o promocję projektu YouthBank w społecznościach lokalnych, wybrać najskuteczniejsze sposoby dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców oraz opracować treść reklam tak, aby włączyć w projekt zarówno środowiska lokalne jak i rówieśników. Liderzy wybiorą na zasadach konkursu grantowego inicjatywy, zgłaszane przez ich rówieśników. – Wygrają tylko te projekty, które w najbardziej efektywny sposób będą odpowiadać potrzebom lokalnych społeczności – tłumaczy Robert Mulski. Środki na ich realizację będą zbierane w drodze fundraisingu, czyli pozyskiwania wsparcia u osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Te zadania wykonują liderzy, rolą młodzieży, składającej projekty w ramach konkursu grantowego, jest natomiast ich złożenie i zrealizowanie, o ile dostaną na ten cel środki.

Polski model YouthBank zostanie wypracowany w końcowej fazie projektu. Bazować będzie przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przy realizacji pilotażowego projektu w Polsce, a także doświadczeniach Partnera z Rumunii. Partnerem projektu jest Association of Community Relations – przedstawiciel YouthBank w Rumunii. Pilotażowa edycja projektu będzie realizowana do października 2015 r. Idea YouthBank (YB) jest obecnie wdrażana w 216 społecznościach lokalnych w 23 krajach Europy, Azji i Afryki przez sieć organizacji YB International. W Polsce projekt jest realizowany przez Fundację dla Polski w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

PetroNews jest patronem medialnym projektu.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU