REKLAMA

Absolutorium w Radzanowie. „To efekt naszej wspólnej ciężkiej pracy”

REKLAMA

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – tak w skrócie można podsumować uroczystą sesję Rady Gminy Radzanowo, która odbyła się w przedostatni dzień maja. Uchwały podejmowane były szybko, absolutorium dla wójta przyznane jednogłośnie, a uczestnicy sesji mogli dodatkowo wysłuchać programu artystycznego, przygotowanego z okazji 100-lecia niepodległości.

Trzeba przyznać, że młody wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz, potrafi zjednywać sobie współpracowników i mieszkańców. Gmina przeprowadza coraz więcej inwestycji, w tym od dawna oczekiwane doprowadzenie kanalizacji, a tegoroczny budżet, wynoszący ok. 38 mln zł, jest rekordowy w historii.

Nic więc dziwnego, że radni postanowili przychylić się do pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i jednogłośnie przyjąć sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz udzielić wójtowi absolutorium.

PowiązaneTematy

– Jest mi niezmiernie miło, ponieważ ta sesja jest najważniejszą sesją dla mnie w tej kadencji – powiedział Sylwester Ziemkiewicz, wójt gminy Radzanowo. – To dzisiejsze absolutorium jest ostatnim w tej kadencji, podsumowującym całość działań, jakie podjęliśmy, a za które bardzo serdecznie wszystkim radnym dziękuję. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować współpracownikom, pracownikom urzędu gminy, jednostek, placówek oświatowych, państwu sołtysom. Wspólnie pracujemy na rozwój tej gminy. Cieszę się, że konsekwentnie realizujemy nasz plan i dzisiaj już widać tego pozytywne efekty. Nasza gmina staje się coraz bardziej przyjazna mieszkańcom i coraz więcej osób chce tu zamieszkać, a jest to właśnie efekt naszych wspólnych działań – mówił wójt Radzanowa.

Wymieniał m.in. coraz więcej remontowanych dróg czy poprawę komunikacji z Płockiem. Podkreślał, że budżet 2017 roku wynosił ok. 33 mln zł, z czego na inwestycje wydano ok. 4 mln zł, a przy tym na koniec roku zmniejszono zadłużenie do niecałych 9% w stosunku do wydatków (poniżej 3 mln zł). Jak mówił, był to dobry punkt wyjścia do budżetu na 2018 rok, który wyniósł aż ponad 38 mln zł po stronie wydatków, z czego blisko 8 mln zł (czyli ok. 20%) to wydatki inwestycyjne. – Jest to efekt naszej wspólnej ciężkiej pracy podczas całej kadencji – podkreślał Sylwester Ziemkiewicz. Dodał również, że bardzo dobrze przez RIO została oceniona praca Skarbnik gminy, Marioli Lorenc. – Inne samorządy mogą nam takiej pani skarbnik pozazdrościć – dodał.

Podczas sesji zatwierdzono również uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w miejscowości Boryszewo Nowe czy ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Radzanowo przez inne niż gmina osoby prawne i fizyczne, a także kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Następnie odbyła się część artystyczna z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości, podczas której mogliśmy usłyszeć utalentowane dzieci i młodzież z gminy Radzanowo.

Podczas sesji ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, którego wystawę pokonkursową można było oglądać podczas sesji. Wręczono także medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” za wybitne zasługi w obszarze działalności społecznej dla Józefa Janusza Balskiego oraz przyznano dwa tytuły „Zasłużony dla Gminy Radzanowo”: Jackowi Mizerskiemu oraz Wiesławowi Mioduskiemu.