REKLAMA

6 mln zł na wsparcie finansowe dla uczniów

REKLAMA

Zakończenie roku szkolnego dopiero przed nami, a uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą już starać się o wsparcie finansowe na przyszły rok szkolny. Samorząd województwa mazowieckiego doceni najzdolniejszych.

Na drugą edycję programów stypendialnych przeznaczono 6 mln złotych. Oznacza to, że szansę na stypendia będzie miało ponad 1100 uczniów z województwa mazowieckiego. Trzeba się spieszyć, bo nabór wniosków trwa do końca czerwca.

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wesprzeć uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, a także szkół zawodowych. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do systematycznej pracy i osiągania wysokich wyników w nauce – mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uczniowie mogą ubiegać się o wsparcie na nadchodzący rok szkolny 2016/2017 w ramach dwóch projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce. Dla każdej z 1121 wyróżnionych osób przewidziano roczne stypendium w wysokości nie mniej niż 3800 zł. Natomiast w przypadku ucznia niepełnosprawnego, będzie to kwota ok. 4 tys. zł. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

Rejestracja on-line do programów stypendialnych rozpoczęła się 13 czerwca br. W przypadku stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, potrwa 14 dni roboczych (do 30 czerwca br.), a dla szkół zawodowych – 15 dni roboczych (do 1 lipca br.). Każdy, kto chciałby skorzystać ze wsparcia, musi wypełnić formularze, które są dostępne na stronach internetowych.

Szkoły zawodowe coraz popularniejsze

Szkoły zawodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Obecnie na Mazowszu działa blisko 500 placówek tego typu, w których kształci się w sumie ponad 75 tys. młodych ludzi. Tak duża popularność to efekt nie tylko dobrego programu kształcenia, ale przede wszystkim możliwości, jakie daje jej ukończenie.

Absolwenci zdobywają zarówno dyplom, jak i konkretny fach, który daje im możliwość szybkiego podjęcia pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Niestety, bardzo często na drodze do ich pełnego rozwoju stoi brak środków finansowych. Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny) i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.) oraz instalację Internetu. Wsparcie finansowe w wysokości nie mniej niż 380 zł miesięcznie – przez okres 10 miesięcy, może otrzymać aż 480 osób. Na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł (RPO WM 2014-2020). O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

  • są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
  • w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję do następnej klasy;
  • w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Mazowsza;
  • nie ukończą 24. roku życia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Najważniejsze jest jednak to, że przyszli stypendyści muszą wyróżniać się ponadprzeciętnością, tzn. średnią w roku szkolnych 2015/2016 nie niższą niż 4,66 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych). Na dodatkowe punkty mogą liczyć uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej powiatowym oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Wsparcie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

O stypendia naukowe będą mogli ubiegać się również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie to druga edycja projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Jest to już kolejny program skierowany do szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Stypendia przyznawane będą młodzieży za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Ponadto, przyszli stypendyści muszą posiadać średnią ocen nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych bądź języka obcego nowożytnego, oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie.

 

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU