Przeglądasz: Bezpieczeństwo

O wszystkich zdażeniach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia informuj odpowiednie służby:

Pogotowie Ratunkowe – telefon: 999
Straż Pożarna – telefon: 998
Policja – telefon: 997
Straż Miejska – telefon: 986
Pogotowie energetyczne – telefon: 991
Pogotowie gazowe – telefon: 992
Pogotowie wodociągowe – telefon: 994
Numer Alarmowy – telefon: 112

Bezpieczeństwo

Grozi nam powódź?

Dzisiaj prezydent Płocka ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Podwyższony stan gotowości ma związek z osiągnięciem stanów ostrzegawczych…

1 213 214 215 216 217 229