REKLAMA

Wybory w gm. Radzanowo. Piotr Jakubowski: Siłą naszej gminy są jej mieszkańcy

REKLAMA

W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów w gminie Radzanowo. Mieszkańcy będą wybierać spośród dwóch kandydatów: Krzysztofa Czerwińskiego i Piotra Jakubowskiego. Dzisiaj prezentujemy wywiad z drugim z kandydatów.

Przypomnijmy, pierwsza tura wyborów wójta gm. Radzanowo odbyła się w niedzielę, 5 grudnia. Wybory były konieczne po tym, jak Sylwester Ziemkiewicz objął funkcję starosty płockiego po tragicznej śmierci Mariusza Bieńka.

Mieszkańcy gm. Radzanowo wybierali spośród czterech kandydatów, jednak żaden z nich nie otrzymał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów. Najczęściej mieszkańcy głosowali na 29-letniego Piotra Jakubowskiego (1.453 głosy) oraz 56-letniego Krzysztofa Czerwińskiego (1.192 głosy). To właśnie ci kandydaci zmierzą się 19 grudnia w drugiej turze.

Wysłaliśmy jednakowe pytania do obydwu kandydatów, dzisiaj prezentujemy wywiad z Piotrem Jakubowskim.

W jakim kierunku według Pana powinna rozwijać się gmina Radzanowo?

– Moją wizję rozwoju gminy Radzanowo prezentowałem szerokiej opinii publicznej przez kilka ostatnich tygodni, podczas licznych spotkań indywidualnych, na 31 zebraniach wiejskich, w korespondencji mailowej, w wywiadach radiowych i na moim profilu w Internecie. Program wyborczy „Tylko konkrety!” to 15 zasadniczych punktów, które, w mojej ocenie, najmocniej kształtują warunki życia mieszkańców, wpływają na poziom edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia nas wszystkich.

Moją ideą jest, by zrównoważony rozwój całego obszaru gminy Radzanowo wzmacniać wykorzystaniem potencjału naszego samorządu, jakim jest m.in. podmiejskie położenie gminy, konkurencyjne ceny gruntów, wysoki poziom edukacji gminnych placówek oświatowych, czy kompetencje urzędników pozyskujących zewnętrzne środki finansowe na zadania inwestycyjne. Motorem napędowym lokalnego rozwoju Gminy Radzanowo jest również zaangażowanie samych mieszkańców w życie społeczne i kulturalne – zarówno tych zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, stowarzyszeniach, jednostkach OSP, czy też tych, którzy chcą wdrażać indywidualne inicjatywy oddolne w zakresie np. rozwoju sportu, kultury, edukacji, czy infrastruktury naszych miejscowości. Siłą naszej gminy są jej mieszkańcy.

Jakie działania skieruje Pan do miejscowości podmiejskich gm. Radzanowo?

– Tereny podmiejskie Gminy Radzanowo to jeden z potencjałów jej rozwoju. Stawiam na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, bo chcę pobudzać rozwój gminy poprzez przyciąganie inwestorów – zarówno tych indywidualnych, rozwijających budownictwo mieszkaniowe, jak i biznesowych, którzy tworzą nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Nowi mieszkańcy i nowe firmy to większe wpływy do budżetu gminnego, które z kolei warunkują skalę i dynamikę wdrażanych inwestycji.

Modernizacja dróg, chodników, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, ścieżki rowerowe, czy dobrze rozwinięta baza edukacyjna, kulturalna i sportowa to zadania, które są niezbędne w naszej gminie, by była ona postrzegana jako najlepsze miejsce do osiedlania się i budowania biznesu. Ważne jest, byśmy w podejmowanych działaniach korzystali z możliwości współpracy wójta i radnych gminnych z samorządem miasta Płocka, z samorządem powiatu płockiego i województwa mazowieckiego, bo właśnie pomocniczość między samorządami różnych szczebli jest siłą napędową rozwoju regionalnego.

Ochotnicza Straż Pożarna stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w gminie. Jakie wsparcie przewiduje Pan dla OSP w gminie Radzanowo?

– Zagadnienia bezpieczeństwa to jeden z moich priorytetów i temat, którym zajmuję się na co dzień, z racji mojego wykształcenia i pełnionych obowiązków zawodowych. Jako kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, na co dzień współpracuję z jednostkami OSP z terenu całego powiatu płockiego. Wspólnie działaliśmy przy zagrożeniu powodziowym, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, czy inicjatywach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

W gminie Radzanowo działa prężnie 6 jednostek, w tym 2 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy są zawsze i bez wahania wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie i życie, gdzie należy zadbać o mienie i dobytek mieszkańców. Znam od środka specyfikę działalności gminnych strażaków, znam potrzeby inwestycyjne każdej z gminnych jednostek, znam wyzwania i bolączki ich bieżącej działalności.

Jestem pewien, że w oparciu o współpracę różnych szczebli samorządu terytorialnego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej jesteśmy w stanie zrealizować tak strategiczne zadania, jak zakup ciężkiego samochodu bojowego, doposażenie w nowoczesny specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remonty remiz i garaży strażackich oraz uzupełnienie umundurowania. Warto, byśmy finansowanie działalności jednostek OSP ze środków budżetu gminnego uzupełniali systematycznie możliwościami, jakie niosą ze sobą środki zewnętrzne, np. program Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw proponowany przez Urząd Marszałkowski.Czy i kiedy oraz gdzie planuje Pan budowę ścieżek rowerowych?

– Inicjatywa budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzanowo jest mi szczególnie bliska. Z racji mojego doświadczenia zawodowego uważam, iż dla podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego niezbędne jest rozlokowanie ścieżek pieszo-jezdnych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Nowoczesne projektowanie znacząco zmieniło podejście włodarzy różnych szczebli samorządowych do tego zagadnienia.

W ostatnim czasie Sylwester Ziemkiewicz – starosta płocki i Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, podpisali stosowne dokumenty, które otwierają kolejny etap prac nad koncepcją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 567 od Smardzewa przez Ciółkowo i Rogozino aż do Płocka, a także wzdłuż drogi powiatowej od Radzanowa do Rogozina. Jako koordynator tej inicjatywy wiem, że realne działania budowlane w terenie rozpoczną się w ciągu najbliższych dwóch lat.

W których miejscowościach będzie Pan chciał wyremontować drogi?

– Mój program wyborczy nie bez powodu wskazuje jako pierwszy, dla mnie priorytetowy punkt, właśnie modernizację, budowę i utwardzenie 40 kilometrów dróg gminnych. W gminie Radzanowo mamy bowiem wiele różnorodnych potrzeb drogowych w każdej miejscowości. W pierwszej kolejności chciałbym modernizować te odcinki, na które są już sporządzone projekty budowlane, a także zakończyć remonty, które już rozpoczęto. Pozyskiwanie inwestycyjnych środków zewnętrznych – krajowych i unijnych – to klucz do wdrażania procesu systematycznego utwardzania szlaków komunikacyjnych na terenie całej gminy. Używanie destruktu i tłucznia to moim zdaniem najrozsądniejszy sposób remontów drogowych, stanowiący podbudowę pod układanie nawierzchni asfaltowych.

W wielu miejscach gminy Radzanowo brakuje jeszcze kanalizacji. W których miejscowościach planuje Pan prace w tym zakresie w ciągu najbliższej kadencji?

– Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to kolejny sztandarowy punkt mojego programu wyborczego. Po rozmowach z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem wiem, że na to zadanie już niebawem ogłaszane będą konkursy, pozwalające samorządom takim jak gmina Radzanowo na pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego.

W moich planach jest kontynuacja budowy sieci w takich miejscowościach, jak Rogozino, Stróżewko, Nowe i Stare Boryszewo oraz Radzanowo. Chciałbym ponadto przystąpić do projektowania i budowy kanalizacji w gęsto zamieszkanych częściach gminy, jak Woźniki, czy Radzanowo-Dębniki. Ponadto, planuję utworzenie przy oczyszczalni ścieków w Woźnikach punktu zlewnego oraz zakup wydajnego wozu asenizacyjnego o pojemności min. 10 tys. litrów. Dzięki temu Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy będzie obsługiwał odbiór nieczystości z tych miejscowości naszej gminy, w których w najbliższym czasie nie będzie możliwa budowa kanalizacji.

Z danych pierwszej tury wyborów wynika, że ok. 60 proc. wyborców wsparło kandydatów poniżej 30. roku życia. Jak przekona Pan wyborców, by zagłosowali na Pana?

– Zabiegając o głosy wyborców przede wszystkim skupiam się na programie wyborczym, który ma podnosić jakość życia i rozwiązywać problemy zgłaszane przez mieszkańców. Mój wiek ma drugorzędne znaczenie. Przyznaję, że po 7 latach tak sprawnego zarządzania naszą gminą przez Sylwestra Ziemkiewicza, powinienem na ten fakt patrzeć jak na atut, bo obejmując urząd wójta obecny starosta płocki był w zbliżonym do mojego wieku.

Jeśli młodość to otwartość i odwaga w podejmowaniu strategicznych decyzji, sprzyjających dynamicznemu rozwojowi Gminy Radzanowo, to niech trwa jak najdłużej. A tak zupełnie poważnie to myślę, iż bycie wójtem to przede wszystkim służba i codzienna praca z ludźmi i dla ludzi, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, oczekiwania, a przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu barier. Gmina Radzanowo to nasza wspólna sprawa i dlatego chcę być wójtem, budującym nasz samorząd wspólnie z mieszkańcami, blisko ich codziennych spraw.

Fot. arch. pryw. Piotra Jakubowskiego

Wybory w gm. Radzanowo. Krzysztof Czerwiński: Priorytetem jest rozwój całej gminy

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU