REKLAMA

Wybory w gm. Radzanowo. Krzysztof Czerwiński: Priorytetem jest rozwój całej gminy

REKLAMA

W najbliższą niedzielę, 19 grudnia, odbędzie się druga tura wyborów w gminie Radzanowo. Mieszkańcy będą wybierać spośród dwóch kandydatów: Krzysztofa Czerwińskiego i Piotra Jakubowskiego.

Przypomnijmy, pierwsza tura wyborów wójta gm. Radzanowo odbyła się w niedzielę, 5 grudnia. Wybory były konieczne po tym, jak Sylwester Ziemkiewicz objął funkcję starosty płockiego po tragicznej śmierci Mariusza Bieńka.

Mieszkańcy gm. Radzanowo wybierali spośród czterech kandydatów: Krzysztofa Czerwińskiego (56 lat, nie należy do partii politycznej, zam. Rogozino, wykształcenie wyższe), Piotra Jakubowskiego (29 lat, członek PSL, zam. Radzanowo, wykształcenie wyższe), Kamila Raczyńskiego (28 lat, nie należy do partii politycznej, zam. Chełstowo, wykształcenie wyższe) oraz Pawła Tokarskiego (48 lat, nie należy do partii politycznej, zam. Rogozino, wykształcenie wyższe).

Żaden z tych kandydatów nie został wybrany na wójta w pierwszej turze, ponieważ nie otrzymał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów. Najczęściej mieszkańcy głosowali na Piotra Jakubowskiego (1.453 głosy) oraz Krzysztofa Czerwińskiego (1.192 głosy). To właśnie ci kandydaci zmierzą się 19 grudnia w drugiej turze.

Wysłaliśmy jednakowe pytania do obydwu kandydatów, dzisiaj prezentujemy wywiad z Krzysztofem Czerwińskim.

W jakim kierunku wg Pana powinna rozwijać się gmina Radzanowo?

– Jesteśmy zróżnicowaną gminą, gdyż położenie w pobliżu dużego miasta powoduje, że mieszkańcy graniczących z nim miejscowości często związani są zawodowo z Płockiem, natomiast tereny bardziej oddalone to typowe wsie, głównie zamieszkałe przez rolników. Z tego wynikają różnorodne oczekiwania mieszkańców. Priorytetem dla mnie jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i równomierny rozwój całej gminy, niezależnie od specyfiki poszczególnych obszarów.

Jakie działania skieruje Pan do miejscowości podmiejskich gm. Radzanowo?

– Z uwagi na gęstą zabudowę tych miejscowości, istotne staje się powstanie infrastruktury i to każdego rodzaju. Będziemy uzbrajać tereny w wodociąg i kanalizację, realizować inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, w tym budowę chodników i ścieżek rowerowych. Te przedsięwzięcia ułatwiają życie, ale też podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców. W miarę możliwości będziemy aplikować o środki zewnętrzne, aby móc zrealizować więcej zamierzeń.

Czy i kiedy oraz gdzie planuje Pan budowę ścieżek rowerowych?

– Ścieżki rowerowe to bardzo potrzebna infrastruktura, która umożliwia ekologiczną i bezpieczną komunikację. Niestety, do tej pory nie było żadnych starań w tym kierunku ze strony byłego wójta, dlatego czas to zmienić. Oczywiście najbardziej wyczekiwana jest budowa ścieżki wzdłuż trasy 567 w kierunku Płocka i połączenie miejscowości z naszej gminy z siecią ścieżek miejskich. Jednak drogi rowerowe potrzebne są też wewnątrz gminy, pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, chociażby połączenie Radzanowa i Rogozina, albo Męczenina z Rogozinem. Zapewni to m.in. bezpieczeństwo dzieciom, które przemieszczają się wzdłuż ruchliwych ostatnio dróg, żeby dojechać rowerem np. do szkół.Ochotnicza Straż Pożarna stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w gminie. Jakie wsparcie przewiduje Pan dla OSP w gminie Radzanowo?

– Jednostki OSP na bieżąco otrzymują wsparcie gminy i to jest właściwe działanie. Warto podkreślić, jak ważną rolę ogrywają strażacy w naszej gminie. Można na nich liczyć w trudnych sytuacjach, ratują ludzkie życie i zdrowie, chronią mienie i środowisko naturalne przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń, jak gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne. Angażują się też w życie gminy, biorąc udział w lokalnych wydarzeniach, które integrują naszych mieszkańców. Jako członek jednej z jednostek w naszej gminie znam „od środka” problemy, z jakimi się one borykają i będę się starał zapewnić druhom z OSP odpowiednie warunki do ich odpowiedzialnej służby.

W których miejscowościach będzie Pan chciał wyremontować drogi?

– Potrzeb jest naprawdę dużo, dlatego konsekwentnie trzeba realizować te przedsięwzięcia. Najpilniejszą sprawą jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie drogi spełniały swoją funkcję, niezależnie od warunków pogodowych, tzn. żeby nie było odcinków, które wiosną albo jesienią, po większych opadach deszczu stają się nieprzejezdne. Niestety, są w naszej gminie jeszcze takie miejsca, głównie na bardziej oddalonych wsiach. Z kolei w dużych skupiskach, jak Radzanowo albo miejscowości zlokalizowane w pobliżu miasta, w których mamy pełne uzbrojenie terenu, czyli prąd, wodę, a czasem i kanalizację, konieczna jest budowa nawierzchni asfaltowej i chodników. Proszę zauważyć, że niektórzy mieszkańcy czekają blisko 20 lat na inwestycje na swoim terenie.

W wielu miejscach gminy Radzanowo brakuje jeszcze kanalizacji. W których miejscowościach planuje Pan prace w tym zakresie w ciągu najbliższej kadencji?

– Na szczęście otrzymaliśmy ostatnio duże rządowe wsparcie właśnie na kanalizację, co pozwoli nadrobić zaległości w tym zakresie. Dzięki temu będziemy mogli na początek wybudować około 4 kilometrów infrastruktury podziemnej. Patrząc na możliwości inwestycyjne naszego samorządu, wynoszące 1-1,5 mln zł rocznie, to będzie duże przyspieszenie prac. W pierwszej kolejności będą kończone te fragmenty, na które mieszkańcy czekają najdłużej i na które mamy dokumentację projektową. Mam tu na myśli Radzanowo, które jest podpięte do naszej gminnej oczyszczalni ścieków oraz miejscowości, z których ścieki odbierane są przez miasto Płock, tj. Stróżewko, Boryszewo i Rogozino.

Z danych pierwszej tury wyborów wynika, że ok. 60 proc. wyborców wsparło kandydatów poniżej 30. roku życia. Jak przekona Pan wyborców, by zagłosowali na Pana?

– Myślę, że wiek kandydata nie ma wielkiego znaczenia, liczy się jego fachowość, zaangażowanie, doświadczenie, zrozumienie lokalnych potrzeb i aspiracji. W samorządzie działam od kilkunastu lat i bardzo dobrze znam oczekiwania mieszkańców. Obecnie zrezygnowałem z bycia radnym w trakcie trwania czwartej kadencji, żeby podjąć się pełnienia funkcji wójta do czasu wyborów. Chciałbym zaoferować mieszkańcom gminy moje kwalifikacje, doświadczenie, otwartość na każdego człowieka i deklaruję konsekwentną pracę na rzecz jak najlepszego zaspokajania potrzeb ludzi i rozwoju naszej gminy. Deklaruję też chęć współpracy z każdym, komu bliska jest pomyślność naszej gminy, bo to jest kluczem do skuteczności i sukcesu. Zachęcam do udziału w wyborach i proszę o Państwa głos.

Krzysztof Czerwiński, fot. arch. pryw.

Wybory w gm. Radzanowo. Piotr Jakubowski: Siłą naszej gminy są jej mieszkańcy

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Komentarze 2

  1. Luz Maria says:

    Priorytetem dla nich wszystkich jest niezła kasa

  2. Wyborca says:

    Zapomniał dodać że priorytetem jest odwalić dwie kadencję na państwowej posadce i na emeryturę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU