Radni PSL: Dlaczego stadionu nie zbudują Inwestycje Miejskie?

0

Po wczorajszym spotkaniu z pracownikami MZOS, płoccy radni z klubu PSL złożyli w czwartek interpelację do Prezydenta Płocka o ponowne przeanalizowanie racjonalności likwidacji dwóch jednostek i tworzenia nowej spółki. Proponują, aby budową stadionu zajęła się istniejąca już spółka, Inwestycje Miejskie.

 • dotyczy: celowości utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad najbliżej Sesji Rady Miasta Płocka, tj. dnia 27 września 2016 roku, pod głosowanie zostanie poddana uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji MZOS J.B. CWS J.B. oraz utworzenia jednoosobowej spółki Gminy-Miasta Płocka pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (…) W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż w celu pełnego zaspokojenia potrzeb w sferze inwestycji, dotyczących infrastruktury sportowej oraz kultury fizycznej, Gmina-Miasto Płock zamierza powierzyć nowej spółce poprawę efektywności zarządzania obiektami sportowymi oraz prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, jak również budowę stadionu piłkarskiego.

  W 2009 roku swoją działalność rozpoczęła jednoosobowa spółka Gminy-Miasto Płock, Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji inwestycji własnych, w ramach środków finansowych własnych oraz zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Miasta Płocka.

  Mając na względzie powyższe, uprzejmie prosimy o pilne przedstawienie uzasadnienia powierzenia nowej Spółce przedsięwzięcia w zakresie budowy stadionu piłkarskiego, które pozostaje działalnością w sferze inwestycyjnej na rzecz Gminy-Miasta Płocka. Jednocześnie prosimy o informację czy prowadzone były rozmowy z Zarządem Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. o możliwości realizacji przez Spółkę planowanego przez Gminę przedsięwzięcia budowy stadionu piłkarskiego. W przypadku nie podjęcia przedmiotowych rozmów uprzejmie prosimy o stosowne wyjaśnienia w sprawie.

  Powyższe pytania wydają się zasadne ze względu na dotychczasowe odpowiedzi Skarbnika Miasta w przedmiotowej sprawie. 19 września w czasie posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Skarbnik Miasta Płocka odpowiedział, iż spółka Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. odpowiada wyłącznie za powstawanie obiektów oświatowych (co nie wynika wprost ze statutu spółki). Podobne stwierdzenia formułował w czasie spotkania z pracownikami MZOS J.B. w dniu 21 września.

  Podczas posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa na podobne pytanie zadanie przez radnego Tomasza Kominka, Skarbnik Miasta Płocka odpowiedział natomiast, że spółka Inwestycje Miejskie nie może prowadzić inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej ze względu na bardzo ograniczone możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

  Zaniepokojeni – w naszej ocenie – niewystarczającą analizą możliwości włączenia spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w wyżej wymieniony proces inwestycyjny (który jest dla naszego klubu radnych bardzo ważny) oraz trudną sytuacją społeczną związaną z likwidacją MZOS J.B i CWS J.B., która wymaga szerszych konsultacji, jako radni klubu PSL zwracamy się z prośbą o przeniesienie procedowania projektu uchwały do momentu wypracowania kompromisowego rozwiązania na linii: Prezydent Miasta Płocka – Radni Miasta Płocka – pracownicy i dyrekcja MZOS J.B i CWS J.B.

  Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo.
  Michał Sosnowski, Tomasz Kominek, Michał Twardy, Małgorzata Struzik

Od Redakcji
Jeszcze raz okazało się, jak ważna jest komunikacja między ludźmi. Środowe spotkanie pracowników MZOS z przedstawicielami ratusza okazało się potrzebne i skuteczne. Efekty widać choćby po działaniach radnych. Jak możemy przypuszczać, radny Michał Sosnowski uczestniczył w spotkaniu głównie ze względu na plany miasta związane z budową stadionu. Jest zaangażowanym kibicem „Wisły Płock”, któremu bardzo zależy, żeby piłkarze nożni grali na nowym obiekcie. Mimo wszystko, potrafił wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia pełni obaw pracownicy MZOS i przekazać to swoim klubowym kolegom. Cieszy to, że nie wszyscy dążą do celu za wszelką cenę.Podziel się.

Patronat i artykuły sponsorowane w PetroNews.pl


Warto Przeczytać

Płocki Styl PlockiStyl9

Nasza stylistka Sandra Panuś ponownie wyruszyła na ulice Płocka, aby wybrać osoby, którym jeszcze zimowa,…

Rentgen showtime

Tytuł brzmi groźnie? Nie martwcie się, nie będziemy pełnić roli urzędu skarbowego czy ZUS-u. Nie…


Ostatnie Informacje