REKLAMA

Radni PSL: Dlaczego stadionu nie zbudują Inwestycje Miejskie?

REKLAMA

Po wczorajszym spotkaniu z pracownikami MZOS, płoccy radni z klubu PSL złożyli w czwartek interpelację do Prezydenta Płocka o ponowne przeanalizowanie racjonalności likwidacji dwóch jednostek i tworzenia nowej spółki. Proponują, aby budową stadionu zajęła się istniejąca już spółka, Inwestycje Miejskie.

[tabs]
[tab title=”Interpelacja radnych klubu PSL”]

dotyczy: celowości utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad najbliżej Sesji Rady Miasta Płocka, tj. dnia 27 września 2016 roku, pod głosowanie zostanie poddana uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie likwidacji MZOS J.B. CWS J.B. oraz utworzenia jednoosobowej spółki Gminy-Miasta Płocka pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (…) W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż w celu pełnego zaspokojenia potrzeb w sferze inwestycji, dotyczących infrastruktury sportowej oraz kultury fizycznej, Gmina-Miasto Płock zamierza powierzyć nowej spółce poprawę efektywności zarządzania obiektami sportowymi oraz prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej, jak również budowę stadionu piłkarskiego.

W 2009 roku swoją działalność rozpoczęła jednoosobowa spółka Gminy-Miasto Płock, Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie realizacji inwestycji własnych, w ramach środków finansowych własnych oraz zabezpieczonych na ten cel w Budżecie Miasta Płocka.

Mając na względzie powyższe, uprzejmie prosimy o pilne przedstawienie uzasadnienia powierzenia nowej Spółce przedsięwzięcia w zakresie budowy stadionu piłkarskiego, które pozostaje działalnością w sferze inwestycyjnej na rzecz Gminy-Miasta Płocka. Jednocześnie prosimy o informację czy prowadzone były rozmowy z Zarządem Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. o możliwości realizacji przez Spółkę planowanego przez Gminę przedsięwzięcia budowy stadionu piłkarskiego. W przypadku nie podjęcia przedmiotowych rozmów uprzejmie prosimy o stosowne wyjaśnienia w sprawie.Powyższe pytania wydają się zasadne ze względu na dotychczasowe odpowiedzi Skarbnika Miasta w przedmiotowej sprawie. 19 września w czasie posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Skarbnik Miasta Płocka odpowiedział, iż spółka Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. odpowiada wyłącznie za powstawanie obiektów oświatowych (co nie wynika wprost ze statutu spółki). Podobne stwierdzenia formułował w czasie spotkania z pracownikami MZOS J.B. w dniu 21 września.

Podczas posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa na podobne pytanie zadanie przez radnego Tomasza Kominka, Skarbnik Miasta Płocka odpowiedział natomiast, że spółka Inwestycje Miejskie nie może prowadzić inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej ze względu na bardzo ograniczone możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Zaniepokojeni – w naszej ocenie – niewystarczającą analizą możliwości włączenia spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. w wyżej wymieniony proces inwestycyjny (który jest dla naszego klubu radnych bardzo ważny) oraz trudną sytuacją społeczną związaną z likwidacją MZOS J.B i CWS J.B., która wymaga szerszych konsultacji, jako radni klubu PSL zwracamy się z prośbą o przeniesienie procedowania projektu uchwały do momentu wypracowania kompromisowego rozwiązania na linii: Prezydent Miasta Płocka – Radni Miasta Płocka – pracownicy i dyrekcja MZOS J.B i CWS J.B.

Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo.
Michał Sosnowski, Tomasz Kominek, Michał Twardy, Małgorzata Struzik[/tab]
[/tabs]

Od Redakcji
Jeszcze raz okazało się, jak ważna jest komunikacja między ludźmi. Środowe spotkanie pracowników MZOS z przedstawicielami ratusza okazało się potrzebne i skuteczne. Efekty widać choćby po działaniach radnych. Jak możemy przypuszczać, radny Michał Sosnowski uczestniczył w spotkaniu głównie ze względu na plany miasta związane z budową stadionu. Jest zaangażowanym kibicem „Wisły Płock”, któremu bardzo zależy, żeby piłkarze nożni grali na nowym obiekcie. Mimo wszystko, potrafił wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia pełni obaw pracownicy MZOS i przekazać to swoim klubowym kolegom. Cieszy to, że nie wszyscy dążą do celu za wszelką cenę.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU