REKLAMA

Projekt dla osób z niepełnosprawnością „Wspólnie dzielnym krokiem”

REKLAMA

Od momentu wybuchu pandemii SARS-Covid-2 życie społeczne uległo diametralnej zmianie. Można to było odczuć na wielu płaszczyznach. Współczesne społeczeństwo zmaga się z wieloma zaburzeniami oraz kryzysami zapominając o tych, którzy w największym stopniu odczuli negatywne skutki pandemii.

W związku z tym Fundacja MIASTO-PAŃSTWO rozpoczęła projekt, który ma na celu pomóc osobom niepełnosprawnym oraz ich najbliższemu otoczeniu.

PowiązaneTematy

Działania podjęte przez fundację to kontynuacja zeszłorocznego projektu zadania publicznego „Wspólnie dzielnym krokiem”, który jest finansowany ze środków PFRON. Stanowi on odpowiedź na negatywne skutki występowania zaburzeń psychicznych. Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu płockiego, ciechanowskiego oraz sochaczewskiego. Działania obejmować będą grupę stu osób, z czego 40 osób niepełnosprawnych, natomiast 60 osób to osoby z najbliższego otoczenia osób chorych. Zostaną podjęte działania w szerokim zakresie poradnictwa psychologicznego:  • o podłożu indywidualnym (250 godzin)
  • elementy terapii zajęciowej (150 godzin)
  • poradnictwo psycho-dietetyczne (100 godzin).

Dodatkowo fundacja utworzy pomoc psychologiczną w formie telefonu wsparcia, na którą przeznaczone jest 40 godzin miesięcznie.

Przy rekrutacji brana pod uwagę będzie sytuacja osób rekrutowanych, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego o zadeklarowaniu stanu orzeczenia o niepełnosprawności oraz spełnieniu warunków statutu osoby bezpośrednio zajmującej się niepełnosprawnym. Miejscem realizacji projektu będą obiekty na terenie powiatów płockiego, sochaczewskiego i ciechanowskiego. Działania organizacyjne prowadzone będą w siedzibie Fundacji (ul. 3 Maja 6, 09-400 Płock). Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU