REKLAMA

Powstanie Centrum Wsparcia Rodzin. Będzie też fundusz pożyczek i poręczeń dla organizacji

REKLAMA

Radni na kwietniowej sesji głosowali nad przyjęciem „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2015 rok” i przyjęciem programu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla Rodziny”. Omawiali również nowe możliwości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

– Chciałabym, że prezydent stwierdził, że jest potrzeba wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS i wyjaśnił, kiedy będą zakończone rozmowy w tej sprawie – rozpoczęła radna Wioletta Kulpa (wiceprezydent wyjaśnił, że podwyżki będą w lipcu br.). Radna poruszyła również problem fatalnego stanu siedziby budynku przy Pl. Dąbrowskiego, w którym odbywa się wypłata zasiłków i 500plus.

– Planujemy przenieść tę siedzibę MOPS do budynku, który zajmuje obecnie delegatura urzędu marszałkowskiego. Natomiast Dział Świadczeń Rodzinnych będzie przeniesiony na ul. Czerwonych Kosynierów – tłumaczył wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cezary Dusio.

Nowy program – nowa pomoc

Radni mieli zatwierdzić do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku nowego projektu wsparcia płockich rodzin, na który pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO.

– Czy realizując ten program, chcecie państwo ukierunkować te osoby na pozyskanie mieszkań komunalnych? I jeszcze dopytam o finansowanie projektu, z którego wynika, że wynagrodzenie brutto jednego pracownika wyniesie ok. 6 tys. zł brutto, a pomoc dla rodzin średnio 1300 zł na miesiąc. Czy na miejsce oddelegowanych pracowników będą zatrudniani nowi pracownicy? – pytała Wioletta Kulpa.

XVIII Sesja Rady Miasta Płocka [na żywo]

– Jesteśmy pierwszym ośrodkiem, który uzyskał dofinansowanie w tym zakresie – zauważył dyrektor MOPS, Mirosław Chyba. – W miejsce oddelegowanych pracowników, asystentów rodziny, będziemy przyjmować innych pracowników w oparciu o umowę na zastępstwo – tłumaczył. – W ramach obu edycji zakładaliśmy, że będziemy adresować do tych rodzin wsparcie edukacyjne, terapeutyczne, poradnicze, zajęcia w ramach Akademii Rodziców czy działania o charakterze kulturalnym i sportowym. Zasadniczym założeniem jest pełne wsparcie, aby pomóc w poprawie warunków bytowych płockich rodzin. Koszt na uczestnika to 8 tys. 100 zł na 2 lata – podsumował dyrektor MOPS.Fundusze i poręczenia dla organizacji pozarządowych

Radni przeszli do omawiania „Wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”.

O głos w tym punkcie poprosił płocczanin Bogusław Osiecki. – Przejrzałem dosyć dokładnie ten program. Diagnozę zrobiono, stosując wiele ciekawych środków i opierając się na kilku źródłach. Ciekawe są wnioski, ponieważ większość oceniono jako niedostateczne – analizował mieszkaniec. Płocczanin zauważył, że 10 lat temu nie było żadnych zasad sformułowanych, a społecznicy i tak wybudowali plac Teligi. – Czy dzisiaj to by się udało? Nie wiem – stwierdził Bogusław Osiecki.

– Zainteresowało mnie, że z tego projektu mają być udzielane fundusze i poręczenia organizacjom pozarządowym – podjął radny Andrzej Aleksandrowicz. – Rada miasta nie będzie miała wpływu na regulamin udzielania tych pożyczek i poręczeń. W programie jest też możliwość regrantingu [regranting polega na tym, że środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są w formie mniejszych grantów przekazywane innym podmiotom – przyp. red.] Obawiam się, że skorzystają na tym wyłącznie znajome organizacje pozarządowe – zauważył.

– Chciałbym prosić, aby nie dzielić organizacji na znajome i nieznajome – zaapelował prezydent Nowakowski.

– Jeśli chodzi o stworzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego, kilka lat temu prowadziliśmy już rozmowy w sprawie stworzenia takiego funduszu – tłumaczyła Ewa Pietrzak, pełnomocnik prezydent ds. organizacji pozarządowych. – Zaczęły się wówczas pokazywać orzeczenia RIO, uchylające podobne uchwały innych samorządów. Jednak taki fundusz jest potrzebny, szczególnie przy pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, gdzie wymagany jest wkład własny. Ustaliliśmy, że jeśli pojawi się taka potrzeba, organizacja ma możliwość występowania za każdym razem do prezydenta Płocka oraz rozpatrzenia tego wniosku przez radę miasta. Jest też możliwość wystąpienia przez organizację do miasta o wsparcie partnerskie projektu – wyjaśniała Ewa Pietrzak. – Regranting jest nowoczesną formą współpracy, nad którym pracujemy już od około 2 lat – dodała.

Radni podjęli także decyzję w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku czy określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2016, do których nie zgłoszono żadnych pytań.

Radna Wioletta Kulpa dopytała o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Świętego Wojciecha, dlaczego termin dzierżawy jest ustalony na 1 rok. – Długość dzierżawy wynika z opinii komisji, przez który przechodził ten wniosek – tłumaczył wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz. – Wydało ją Biuro ds. Obrotów Nieruchomościami Gminy, w związku z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uzupełnił wiceprezydent.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU