REKLAMA

Płockie kobiety zapraszają na Kongres

REKLAMA

Fundacja Kobiet Regionu Płockiego zaprasza na I Kongres Kobiet Regionu Płockiego, który odbędzie się w Płocku jutro, 13 kwietnia. Organizatorki chcą zainicjować działania, które mają poprawić sytuację kobiet w regionie płockim.

Jak czytamy na stronie Kongresu: „(…)spotkanie to jest rodzajem forum diagnozowania sytuacji Kobiet w mieście i regionie. Podejmujemy popularyzację działań, inicjatyw oraz wiedzy z zakresu dobrych praktyk kobiecej aktywności społecznej. Tworzymy płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń osób i instytucji zainteresowanych współpracą na rzecz kobiet” – piszą organizatorki.

PowiązaneTematy

Inicjatywę zorganizowania Kongresu Kobiet w Płocku podjęła pełnomocniczka Kongresu Kobiet Regionu Płockiego, Iwona Wierzbicka oraz Fundacja Kobiet Regionu Płockiego w partnerstwie z wieloma organizacjami pozarządowych, m.in. ogólnopolskim stowarzyszeniem Kongres Kobiet, a także lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami. W Fundacji działa grupa kobiet aktywnych, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz inicjatywami społecznymi. Zajmuje się organizacją spotkań, szkoleń, realizacją projektów, ale ich strategicznym celem statutowym jest szerzenie idei równego traktowania kobiet i mężczyzn, w tym równości szans życiowych i społecznych w środowisku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.

Zobaczcie, jak płocczanki zachęcają do udziału w Kongresie, który rozpocznie się jutro, 13 kwietnia, o godz. 9.30 w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.

 

Szczegółowe informacje na STRONIE KONGRESU.