Płocki Zespół Tańca Ludowego obchodzi 40 lat!

REKLAMA

Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym dla Zespołu Tańca Ludowego MASOVIA. Już niebawem w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbędzie się koncert z okazji 40-lecia jego działalności. Nie zabraknie wspomnień i prezentacji dotychczasowego dorobku artystycznego.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku (taka była nazwa Zespołu przez pierwsze pięć lat) powstał w lutym 1977 roku. Założycielką zespołu była mgr Maria Ingwer-Żabowska. Już po roku pracy zespół zdobył główny laur II Płockich Amatorskich Zespołów Artystycznych – Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Pierwsze zagraniczne tournee odbył w niecałe dwa lata od zainicjowania swojej pracy.

PowiązaneTematy

W ciągu swego istnienia dał ponad tysiąc koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, jak również w festiwalach międzynarodowych. Członkowie zespołu promował Politechnikę Warszawską i miasto Płock oraz województwo mazowieckie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ideą towarzyszącą twórcom zespołu było przede wszystkim kultywowanie tradycji rodzimego folkloru oraz rozśpiewanie i roztańczenie młodzieży akademickiej, w oparciu o bogactwo narodowej kultury ludowej.

ZTL MASOVIA aż do dzisiaj pozostaje wierna tradycji i celom, jakie zostały wyznaczone na początkowym etapie jej istnienia. W swojej 40-letniej działalności skład osobowy zespołu zmieniał się wielokrotnie, jednakże jego trzon zawsze stanowili studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej, zaś w okresie późniejszym także młodzież szkół średnich i studenci innych płockich uczelni wyższych.

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się 17 listopada br.

– Zapraszamy do włączenia się w organizację Koncertu Jubileuszowego byłych członków MASOVII. Prosimy o kontakt z Kierownik Zespołu Małgorzatą Grabowską-Panek – zachęcają organizatorzy.

E-mail i telefon kontaktowy: malgorzata.panek@pw.edu.pl, tel. 725 665 077.