Płocki sąd podtrzymał wyrok dla pedofila

REKLAMA

30 marca Sąd Okręgowy w Płocku utrzymał w mocy karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wobec Mariusza Trynkiewicza. Sprawa dotyczy posiadania przez oskarżonego pornografii dziecięcej w trakcie pobytu w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich w latach 2006-2014.

Przypomnijmy – po odbyciu kary 25 lat więzienia za zabójstwo czterech chłopców, Mariusz Trynkiewicz przebywa od kwietnia 2014 r. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przy Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie pod Płockiem. Sprawę posiadania pornografii dziecięcej przekazano przez Sąd Najwyższy 28 stycznia 2015 r. (na wniosek Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich) do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Gostyninie. Rozprawa zaczęła się 17 kwietnia ubiegłego roku.

PowiązaneTematy

Mariusz Trynkiewicz został oskarżony o sprowadzenie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15. roku życia w postaci filmów i zdjęć, posiadanie treści pornograficznych, zawierających „przetworzone metodą morfingu wizerunki małoletniego Mariusza Trynkiewicza, uczestniczącego w czynnościach seksualnych” oraz uzyskanie bez zgody osoby uprawnionej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, programów komputerowych, czym spowodował szkodę na rzecz Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania.

Ze względów organizacyjnych, rozprawa odbywała się w Sądzie Okręgowym w Płocku, posiadającym salę rozpraw, która zapewnia zachowanie procedur wysokiego bezpieczeństwa. Z uwagi na charakter zarzutów, Sąd wyłączył wówczas jawność rozprawy.

Warto wspomnieć, że 16 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał również kasację Mariusza Trynkiewicza w sprawie umieszczenia go w Ośrodku w Gostyninie. Jednak Sąd Najwyższy odroczył rozpoznanie kasacji do czasu zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, która to ustawa była podstawą umieszczenia Mariusza Trynkiewicza w gostynińskim ośrodku.

30 marca br. w Płocku odbyła się rozprawa ws. apelacji, którą złożył adwokat Mariusza Trynkiewicza po wyroku, jaki zapadł przed Sądem Rejonowym w Gostyninie w lipcu 2015 r. Obrońca zaskarżył wyrok w całości, wnosząc o uniewinnienie lub złagodzenie orzeczonej kary lub o uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania. Adwokat stwierdził, że zaistniała rażąca niewspółmierność kary pozbawienia wolności, podczas gdy charakter i okoliczności czynu, a także konieczność poddania oskarżonego terapii, uzasadniały jej złagodzenie. Według jego linii obrony, sąd pierwszej instancji nie rozważył nawet możliwości ograniczenia wolności oraz grzywny. Wykorzystanie przez Trynkiewicza fotografii dzieci i wstawienie własnego wizerunku było wg obrońcy „rodzajem graficznej ekspresji twórczej”.

Płocki Sąd Okręgowy zdecydował jednak o utrzymaniu w mocy kary pozbawienia wolności na 5 lat i 6 miesięcy wobec Mariusza Trynkiewicza za posiadanie pornografii dziecięcej. Zmienił jedynie okres popełnienia jednego z czynów objętych aktem oskarżenia.

Sąd, po ogłoszeniu wyroku, wyłączył jednak jawność jego uzasadnienia. Trynkiewiczowi przysługuje teraz nadzwyczajny środek zaskarżenia – kasacja, którą może wnieść jego adwokata do Sądu Najwyższego za pośrednictwem płockiego sądu. Jeśli kasacja nie zostanie wniesiona lub Sąd Najwyższy podtrzyma wyrok pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia, Mariusz Trynkiewicz zostanie przeniesiony do więzienia.

30 marca Mariusza Trynkiewicza nie było na rozprawie apelacyjnej w Sądzie Okręgowym w Płocku.