Płoccy uczniowie zmieszczą się w szkołach w przyszłym roku?

REKLAMA

W Kuratorium Oświaty w Płocku odbyła się konferencja prasowa poświęcona rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Czy dla wszystkich znajdzie się miejsce?

4 grudnia do Płocka przyjechała Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska i wraz z Anetą Przygodą, która jest koordynatorem ds. rekrutacji, Ragną Ślęzakowską z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Krystyną Muchą Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, przedstawiła zarysy nadchodzącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Z przewidywań Kuratorium Oświaty wynika, że szkoły mają wystarczającą ilość miejsc, by przyjąć absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Na Mazowszu branżowe szkoły I stopnia będą miały zwiększoną liczbę miejsc na poziomie miedzy 4 a 5 procent. Z kolei w technikach ilość miejsc spadnie od 2 do 5 procent, w liceach ilość miejsc nie powinna się zmienić w znaczący sposób.

PowiązaneTematy

W sumie na Mazowszu w roku 2019 ma być nieco ponad 110 tysięcy uczniów, którzy będą ubiegali się o miejsce w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, z czego delegaturze kuratorium oświaty w Płocku będzie podlegało blisko 6,5 tysiąca uczniów, a w samym Płocku ma być ich ponad 2,5 tysiąca.

Kuratorium podkreśla, że nie jest w stanie stwierdzić, jak te liczby przełożą się na ilość klas i ich liczebność, gdyż podziałem na klasy zajmują się organy prowadzące szkoły w porozumieniu z dyrektorami szkół. Z danych, które posiada kuratorium wynika jednak, że nie powinno być problemu z zapewnieniem miejsca dla wszystkich uczniów.

Harmonogramy egzaminów

Egzamin gimnazjalny:

  1. część humanistyczna – 10 kwietnia
  2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia
  3. język obcy – 12 kwietnia

Egzamin ośmioklasisty:

  1. język polski – 15 kwietnia
  2. matematyka – 16 kwietnia
  3. język obcy – 17 kwietnia

Od 2022 roku na egzaminie ośmioklasisty do standardowego, polskiego, matematyki i wybranego spośród nauczanych obowiązkowo w szkole języków obcych, dojdzie również jeden przedmiot do wyboru. Uczniowie będą mogli wybierać spośród biologii, chemii, fizyki, geografii, i historii.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów i sposoby punktowania ocen na świadectwie i wyników egzaminu. Informacje o rekrutacji można także znaleźć na stronie internetowej kuratorium.