REKLAMA

Konkurs grantowy oficjalnie rozpoczęty. Jak starać się o pieniądze?

REKLAMA

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ponownie zaprosiła organizacje pozarządowe, ale i osoby indywidualne oraz grupy nieformalne, do udziału w konkursie grantowym. Do rozdysponowanie jest 330 tysięcy złotych.

Można już składać wnioski o wsparcie projektów skierowanych dla płocczan. Podobnie jak w latach ubiegłych, środki pochodzą od PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins oraz darowizny Levi Strauss Foundation. Jednak ta najbliższa edycja jest wyjątkowa, a to ze względu na powiązanie warunków przyznawania grantów z realizacją ogłoszonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDGs – Sustainable Development Goals).

5 października odbyło się spotkanie, dotyczące zasad przyznawania grantów w tegorocznym konkursie. W Domu Technika w Płocku zaprezentowano także cele zrównoważonego rozwoju. W uroczystości udział wzięli goście specjalni – Marta Ostrowska-Chałupa, Naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030 z Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Tadeusz Joniewicz, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie stało się okazją do wręczenia zarządowi Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka symbolicznych czeków od reprezentantów jej założycieli, czyli PKN ORLEN oraz Basell Orlen Polyolefins. W imieniu koncernu, czek na 180 tys. zł. wręczyła Wioletta Kulpa, kierownik Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN, natomiast w imieniu Basell Orlen Polyolefins czek na 100 tys. przekazał Jacek Choroszewski, Dyrektor ds. Personalnych w tej spółce.

Przypomnijmy, że rozpoczynające się właśnie edycja jest już 9., w której Fundusz Grantowy dla Płocka zaprosił stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe nie tylko z Płocka, ale i całej Polski, które mają pomysł na projekty służące mieszkańcom Płocka. NGO mogą aplikować o granty do 25 tys. zł.

Po raz trzeci natomiast o pieniądze na realizację swoich pomysłów mogą ubiegać się również lokalni społecznicy i inicjatorzy różnorodnych przedsięwzięć społecznych, którzy – będąc mieszkańcami Płocka – nie należą do żadnych organizacji. Mogą to być zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne, które chcą podjąć działania na rzecz swojego otoczenia. Ich projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł.

Celem konkursów grantowych, które są przyznawane przez Fundusz Grantowy w Płocku od 15 lat, jest tradycyjnie wsparcie działań organizacji pozarządowych, osób indywidualnych i grup nieformalnych, ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.– Fundusz Grantowy dla Płocka i jego Fundatorzy zdają sobie sprawę, że globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też w ramach konkursu będą promowane, ogłoszone przez ONZ, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs), które Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zrealizować do 2030 roku. Ich realizacja jest szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. By osiągnąć ten cel, musimy połączyć siły, zastąpić prymat indywidualnego interesu myśleniem w kategorii globalnych, ogólnoludzkich priorytetów – zmienić optykę z „mój świat” na „nasz świat”. Temu mają służyć również projekty dofinansowane w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego – tłumaczą organizatorzy.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka jest unikatowym w skali Europy środkowo-wschodniej przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego. Założycielami Fundacji są: PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cyklicznie zasilany środkami przez Fundację Levis Strauss. Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy fundatorów Fundacja nieprzerwanie od 15 lat finansuje i rozlicza granty przekazywane płockim organizacjom pozarządowym. Inicjuje także własne projekty trafiające w nisze społeczne. W ubiegłym roku Fundacja została uznana za dobrą praktykę i wzór do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) w Polsce. Twórcy kampanii promującej wspomniane cele ujęli ją w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”.

Dokument ten to 15 najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych dobrych praktyk biznesowych oraz CSR, realizujących SDGs, a także ideę partnerstw, docenionych przez organizatorów Kampanii 17/17. Uroczysta premiera tego wydawnictwa odbyła się w trakcie konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła ponad 350 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Udział w nich wzięło około 100 tys. osób, czyli średnio ponad 80 proc. mieszkańców Płocka.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się poniżej. Formularze i instrukcje można pobrać na strony www.fundusz-grantowy.pl.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU