REKLAMA

Jest szansa dla Staroźreb. Wójt: „Mamy to!”

REKLAMA

6 marca mijał termin na zapłatę ponad 2,6 mln zł przez gminę Staroźreby. W obliczu negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej za pierwsze półrocze 2018 roku, było to praktycznie niemożliwe. Wójt przekazał jednak mieszkańcom dobre informacje.

Przypomnijmy, gmina Staroźreby znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej po tym, jak okazało się, że do 6 marca br. musi pozyskać ponad 2,6 mln zł, aby rozliczyć projekt za zrealizowane inwestycje drogowe w miejscowościach Staroźreby i Nowa Góra.

– Jeżeli cel ten nie zostanie osiągnięty, wówczas zadłużenie gminy wzrośnie o kolejnych ponad 8 mln zł. Dodatkowo utracimy promesę na kwotę ok. 5,5 mln zł, co skutkuje łącznie utratą blisko 14 mln zł. Będzie to efektem konieczności zwrotu dotacji, przyznanej jeszcze w poprzedniej kadencji na przebudowę dróg. Konsekwencją zwrotu ww. dotacji dla gminy z ok. 31,5-milionowym budżetem może być poprowadzenie gospodarki finansowej w sposób, który może doprowadzić do przekroczenia ustalonego limitu zadłużenia, a tym samym do niemożności realizacji przez jednostkę przypisanych jej zadań – obawiał się wójt Kamil Groszewski, którego mieszkańcy wybrali w ubiegłorocznych wyborach samorządowych.

PowiązaneTematy

Gminie w powiecie płockim grozi bankructwo. Wójt prosi o pomoc

Jak się okazało, RIO już od 2013 roku zwracała uwagę na trudną sytuację gminy, ale i pewne nieprawidłowości. W raporcie za pierwszą połowę 2018 roku ponownie podkreślono, że nieterminowe regulowanie zobowiązań narusza zasadę gospodarowania środkami publicznymi określoną w ustawie o finansach publicznych. Zaznaczono możliwe naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez nieterminowe regulowanie zobowiązań, a także nieopłacenie w terminie składek na rzecz ZUS.

Do tego, gmina zaciągnęła krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, ale nie spłaciła go do końca roku kalendarzowego, przez co stał się kredytem długoterminowym. – Ma to bezpośredni wpływ na zadłużenie jednostki w roku 2018, a w latach kolejnych (…) negatywnie wpływa na relacje wskaźników spłaty zadłużenia określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych – podkreślała RIO.

Zaznaczyła też, że brak uwzględniania opinii RIO od 2013 roku spowodował, iż sytuacja finansowa Gminy Staroźreby jest bardzo ciężka, że względu na wysokie zadłużenie i brak możliwości regulowania zobowiązań.RIO: w Staroźrebach brak terminowych opłat, nieprzestrzeganie przepisów, ostrzeżenia od 2013 roku

Ta sytuacja spowodowała wiele dyskusji i obaw wśród mieszkańców gminy Staroźreby. 6 marca minął, więc jakie kroki władze podejmą teraz?

– Właśnie wracam z Warszawy z kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, na którym udowadniałem wraz z Panią Skarbnik oraz Przewodniczącym Rady Gminy realność i zasadność naszego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej – napisał 12 marca wójt Kamil Groszewski. – Powiem tak, MAMY TO! Kolegianci uznali, że wprowadzane zmiany są realne i pozytywnie rokują na przyszłość. Przedłużeniu uległa również faktura o 90 dni odnośnie remontu dróg… Na koncie do wpłat mamy 40.000 tys. zł. Dziękuję, zbieramy dalej… – poinformował wójt Staroźreb.

Jak dodał, to jednak tyle dobrych wiadomości…

– Musimy dalej oszczędzać i zacisnąć przysłowiowy pas jeszcze mocniej… Kolejne działania będą niezwłocznie podjęte – zapewnia Kamil Groszewski. – Cieszę się z pozytywnej opinii RIO, która utwierdza mnie, że idziemy w dobrym kierunku. Niestety, wymaga to od nas wielu wyrzeczeń, dlatego proszę mieszkańców o wyrozumiałość i zrozumienie podejmowanych przeze mnie decyzji, a radnych o poparcie – apeluje wójt Staroźreb.