REKLAMA

Jest decyzja wojewody – można remontować Graniczną!

REKLAMA

Jest szansa na zakończenie koszmaru mieszkańców ulicy Granicznej, którzy nie mogą dostać się do własnych domów. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.

Przypomnijmy – mieszkańcy ulicy Granicznej interweniowali w sprawie obiecanego remontu ulicy, który został wstrzymany po proteście, złożonym przez właścicieli trzech nieruchomości położonych przy tej ulicy.

PowiązaneTematy

– Projekt przebudowy ulicy Granicznej oraz Wodnej mieliśmy już w ubiegłym roku – informował nas 15 marca zespół współpracy z mediami płockiego ratusza. – W sierpniu ubiegłego roku mieliśmy także zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Ale właściciele trzech nieruchomości oprotestowali tę decyzję i sprawa trafiła do wojewody mazowieckiego, który do dziś – czyli przez ponad pół roku – nie wydał rozstrzygnięcia. Dlatego inwestycja stoi – wyjaśniano nam w Urzędzie Miasta Płocka.

Wojewoda twierdził jednak, że to po stronie ratusza były uchybienia w dostarczonej dokumentacji. – 8 lutego 2018 r. przedłużono termin rozpatrzenia tej sprawy – tłumaczyła Ewa Filipowicz, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego. – Wiązało się to z koniecznością sprawdzenia dokumentacji (dotyczy to rozbieżności w złożonych dokumentach przez inwestora, którym jest Prezydent Miasta Płocka). 1 marca 2018 r. przekazano pismo do inwestora, w celu jednoznacznego uzupełnienia dokumentacji projektowej i poprawienia wszelkich błędów i nieścisłości – wyjaśniała Ewa Filipowicz, podkreślając, że do czasu otrzymania pełnego projektu zagospodarowania terenu sprawa jest rozpatrywana.

– Wcześniej Wojewoda kilkukrotnie wzywał inwestora [czyli Prezydenta Płocka – przyp.red.]do uzupełnienia dokumentacji, dotyczącej wydanej decyzji – zaznaczała Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

29 marca Piotr Szpakowicz, radny Rady Miasta Płocka poinformował nas, że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w sprawie ul. Granicznej. 30 marca otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie.

– Po rozpatrzeniu odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Płocka z 10 lipca 2017 r., Wojewoda Mazowieckie wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ul. Granicznej w Płocku – informuje zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

Decyzja ta obejmuje budowę drogi od istniejącego ronda po zachodniej stronie trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Graniczną, ul. Granicznej od działki nr 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką oraz ul. Wodnej od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.

– Pragniemy podkreślić, że decyzję tę Wojewoda w części uchylił i orzekł co do istoty sprawy, a pozostałą część przedstawionej przez Prezydenta Miasta Płocka decyzji w sprawie remontu ul. Granicznej utrzymał w mocy. Decyzja Wojewody z dniem jej wydania jest decyzją ostateczną, od której przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – wyjaśnia Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Dzieci noszą na rękach, nie mają kanalizacji. Remont blokuje dwóch mieszkańców