REKLAMA

Chcą działać na rzecz osiedli. Poznajcie kandydatów na radnych

REKLAMA

Już 24 października odbędą się wybory do Rad Mieszkańców Osiedli. W godzinach 7-19 będziemy wybierać przedstawicieli naszych osiedli, którzy reprezentować nas będą przed władzami miasta. Przedstawiamy trzech młodych kandydatów, realizujących misję pomagania innym.

Karol Tomasz Krajewski

Nr 9 na liście do Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe

PowiązaneTematy

Karol Krajewski

Mam 35 lat, posiadam wykształcenie wyższe, jestem wieloletnim działaczem społecznym. Swoją działalność rozpocząłem w latach 1998-2000, gdzie aktywnie działałem w Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Szafera w Płocku, organizowałem szkolne imprezy oraz pomagałem w bibliotece. Następnie, w latach 2000-2005 działałem na rzecz społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, pomagałem w świetlicy, brałem udział w wielu imprezach szkolnych, pisałem do gazetki, a po uzyskaniu pełnoletniości m.in. stawiałem pierwsze kroki w promocji honorowego krwiodawstwa.

Kolejnym krokiem była szeroka działalność w organizacjach społecznych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku: w latach 2005-2010 pracowałem w Samorządzie Studentów, a następnie w Parlamencie Studentów uczelni, m.in. jako Starosta Roku, Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego, członek Senatu Uczelni, Prezydent i Wiceprezydent Parlamentu Studentów, przedstawiciel studentów w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Byłem organizatorem lub współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, konferencji, imprez i turniejów studenckich oraz największego święta studentów – Juwenaliów Płockich (brałem aktywny udział w ośmiu wydarzeniach tego typu).

Od roku 2008 roku jestem członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2008-2014 byłem jednym z założycieli i jednocześnie pierwszym pełniącym funkcję Prezesa jedynego w regionie Akademickiego Koła PCK. W ramach tej działalności brałem aktywnie udział w inicjatywach PCK, byłem promotorem i wolontariuszem w honorowym krwiodawstwie. Moje zaangażowanie zostało dostrzeżone – byłem wielokrotnie wyróżniany za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK i nagradzany za prężną i zaangażowaną działalność na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

W roku 2009 przedstawiciele studenccy płockich uczelni wyższych mianowali mnie Rzecznikiem Prasowym Juwenaliów Płockich 2009, odpowiadałem wówczas m.in. za kontakty z mediami.

W roku 2010 byłem współzałożycielem Akademickiego Koła Studentów i Absolwentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie w latach 2010-2016 był Prezesem. Do działalności Koła należała w szczególności współpraca z absolwentami uczelni, organizacja wielu akcji charytatywnych, konferencji, szkoleń, kurów, imprez i turniejów studencko-absolwenckich.

W roku 2013 byłem jednym z założycieli Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu”, zrzeszającego byłych i obecnych samorządowców studenckich. W latach 2013-2017 byłem Wiceprezesem Zarządu, a od stycznia 2018 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego oraz ogólnie pojętej edukacji, promocji zdrowia i organizacji akcji charytatywnych oraz imprez kulturalnych.

W roku 2013 po raz kolejny przedstawiciele studenccy płockich uczelni wyższych mianowali mnie tym razem Koordynatorem Głównym Juwenaliów Płockich 2014. Odpowiadałem m.in. za sponsorów i partnerów, kontakt z mediami, służbami porządkowymi i firmami realizującymi poszczególne etapy imprezy.

Od grudnia 2017 roku jestem Koordynatorem Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock, który organizuje stacjonarne i mobilne akcje krwiodawstwa, rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. A od roku 2019 prowadzę cykliczne stacjonarne akcje krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku pn. „Krwawe soboty z Legionem”.

W kadencji 2017-2021 pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Podolszyce Południe, organizowałem i prowadziłem pikniki osiedlowe, rozdawałem paczki żywnościowe, współpracowałem z przedszkolami, szkołą i filią biblioteki.

W trakcie kadencji działałem bardzo aktywnie, składałem pisma, angażowałem się w różne sprawy dotyczące mieszkańców osiedla i realizacji inwestycji m.in.:
1. Budowa drogi między al. Jana Pawła II 13, a boiskiem szkolnym;
2. Wymiana i położenie nowego chodnika na pętli autobusowej;
3. Poprawa bezpieczeństwa na Pasażu Paderewskiego w okolicach ścieżki rowerowej przy bloku al. Jana Pawła II 21 A.

W nowej kadencji zamierzam nadal zamierzam działać bardzo aktywnie na rzecz osiedla, zadbam m.in. o:
1. Poprawę bezpieczeństwa na al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków m.in. lustro przy bloku al. Jana Pawła II 13/17, doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Maczka;
2. Utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż Al. Jana Pawła II od północnej strony budynku Jana Pawła II 74 do ul. Św. Zygmunta – do Pniewskiego;
3. Remont ulicy Grzmota- Skotnickiego wzdłuż budynku bloku przy ulicy Czwartaków 4.

PROSZĘ O TWÓJ GŁOS 24 PAŹDZIERNIKA!

Karolina Turowska ( z d. Truszkowska)

Nr 22 do Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe

Karolina Turowska

Mam 28 lat, od urodzenia mieszkam na osiedlu Podolszyce Południe. Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Od szkolnych lat działam społecznie, swoje pierwsze kroki stawiałam w samorządzie szkolnym, potem studenckim, a teraz w Radzie Osiedla i różnych stowarzyszeniach. Społecznie związana także jestem z Akademickim Stowarzyszeniem „Ambitni w Działaniu”, pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Administracyjnych; Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Rozwoju Północnego Mazowsza”, pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi „Legion” Oddział Płock.Jestem pomysłodawcą wielu projektów składanych w różnych edycjach Budżetu Obywatelskiego Płocka, tj.:

  1. W 2017 roku byłam pomysłodawcą projektu pt.: „Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów”, który został złożony w imieniu RMO Podolszyce Południe. Projekt zakładał budowę dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu Podolszyce Południe. Dzięki zdobyciu wymaganej liczby głosów, projekt został zrealizowany, do dziś korzysta z niego bardzo wiele osób.
  2. W 2018 roku byłam pomysłodawcą projektu pt.: „Płockie SMART Ławki”, który został złożony w imieniu Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu”. Projekt zakładał zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Projekt został zrealizowany, dzięki czemu w Parku im. Ignacego Paderewskiego na Podolszycach Południowych posadowione są dwie SMART Ławki.
  3. W 2019 roku byłam pomysłodawcą projektu pt.: „Ławki z przewijakiem”, który został złożony z ramienia Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu”. Projekt zakładał umiejscowienie na osiedlu Podolszyce Południe dwóch ławek z daszkami, miejscem do przewijania dziecka oraz siedziskiem dla rodzica (projekt ten nie został zrealizowany).
  4. W 2020 roku byłam pomysłodawcą projektu pt.: „Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe”. Projekt zakładał umiejscowienie kilkunastu podpórek rowerowych przy wybranych przejazdach rowerowych, które ułatwią cyklistą oczekiwanie na przejazd (projekt nie został zrealizowany).

W 2017 roku zostałam wybrana do Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe, otrzymując 100 głosów. Był to drugi najwyższy wynik na naszym osiedlu, byłam przy tym najmłodszą radną w naszej RMO Podolszyce Południe.

W kadencji Rady Osiedla Podolszyce Południe 2017-2021 zajmowałam stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Osiedla. W ciągu 4 lat działania Rady Osiedla udało się corocznie organizować Pikniki Osiedlowe (podczas których zajmowałam rolę prowadzącej oraz byłam pomysłodawcą różnych konkursów) i spotkania integracyjne dla Seniorów; a także współorganizować koncerty o różnym charakterze w Kościele parafialnym naszego osiedla.

Dzięki dobrej współpracy z COLOR Spółdzielnia Socjalna (Akcja współpracy żywnościowej COLOR Spółdzielnia Socjalna z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej) możemy w imieniu Stowarzyszenia i Rady Mieszkańców Osiedla wydawać paczki żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców naszego osiedla. Tu z kolegą Karolem Krajewskim staramy się raz w miesiącu organizować akcje dystrybucji żywnościowej. Akcja ta ma bardzo pozytywny odbiór przez mieszkańców, na chwilę obecną mamy objętych 150 osób pomocą żywnościową. Dzięki uprzejmości księdza Proboszcza naszej parafii, mamy dogodne miejsce na przeprowadzanie takich akcji na rzecz mieszkańców.

Na naszym osiedlu jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego kandyduję w nadchodzących wyborach do Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe. Myślę, że mój zapał do pracy społecznej i aktywne działanie wpłynął jak do tej pory pozytywnie na rzecz naszego osiedla. Moim głównym priorytetem w nowej kadencji Rady Osiedla jest kontynuowanie dalszej aktywnej pracy na rzecz mieszkańców, poprzez:

  • Inicjowanie poprawy infrastruktury w wielu istotnych miejscach naszego osiedla,
  • Aktywizację wszelkich grup społecznych osiedla poprzez organizowanie różnych spotkań i wydarzeń kulturalnych,
  • Unowocześnianie osiedla poprzez realizację różnych projektów,
  • Popularyzowanie ekologii na osiedlu,
  • Stały kontakt z mieszkańcami osiedla.

Adrian Wyczałkowski

Nr 19 na liście Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka (ostatni na liście)

Adrian Wyczałkowski

Jestem absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie ukończyłem studia magisterskie na kierunku Administracja Publiczna. Od kilku lat aktywnie działam w Akademickim Stowarzyszeniu „Ambitni w Działaniu”, pełniąc funkcję Sekretarza Zarządu. Przynależność do tej organizacji zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na mój rozwój osobisty, a w szczególności ukształtowała we mnie bezinteresowną postawę niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Niemniej jednak, z ręką na sercu mogę przyznać, że tak naprawdę wszelkie zalążki działalności charytatywnej uaktywniły się we mnie już podczas uczęszczania do szkoły średniej – w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, a dokładniej – gdzie też byłem ostatnim rocznikiem przed likwidacją tego typu szkół – Liceum Profilowanym nr 5 w Płocku. To właśnie tam, dzięki Pani Małgorzacie Strzegowskiej (którą serdecznie pozdrawiam), mogłem poświęcać swój wolny czas podczas wielu wolontariatów, m.in. pomoc przy wystawach psów organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiłem do wspomnianego Stowarzyszenia, w którym zacząłem prężną działalność, jeszcze za czasów studenckich – odpowiadałem m.in. za współorganizowanie Juwenaliów Płockich.

W 2017 roku zostałem wybrany do Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka uzyskując 139 głosów poparcia, będąc jednocześnie najmłodszym Radnym Osiedlowym w naszym mieście. Od tego czasu aktywnie działam w życiu lokalnej społeczności poprzez zgłaszanie wszelkich doskwierających problemów naszych mieszkańców do władz miasta. Podczas współpracy z Radnymi Miasta obecnej kadencji, jak i ubiegłej, m.in. Anną Derlukiewicz, Michałem Twardym, czy Łukaszem Chrobotem, zdołaliśmy dokonać kilku istotnych rzeczy z perspektywy każdego mieszkańca.

Zresztą, nie bez powodu twierdzę, że najcudowniejszym widokiem jest uśmiech na twarzy mieszkańców, którzy od lat borykali się np. ze złymi stanami chodników; a tak naprawdę wystarczyło tylko trochę chęci i zaangażowania, aby problem zniknął. To cudowne, mogąc pomagać. Dzięki zgłaszanym interpelacjom udało się zawnioskować o budowę wiaty autobusowej przy przystanku ul. Słoneczna – ul. Miła (przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 24). Od tej chwili uczniowie, rodzice, a zwłaszcza osoby starsze mają schronienie przed opadami i złymi warunkami atmosferycznymi.

Natomiast jako Sekretarz Zarządu Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu” wystosowałem pismo do Prezydenta Miasta Płocka o możliwość stworzenia skweru dla spacerujących płocczan wzdłuż ulicy Grabówki. Rezultatem tego było utworzenie kilku ławek, nasadzenie pięknej zieleni – i od tego czasu każdy z nas może podziwiać przecudowny nadwiślański krajobraz, niemalże na wyciągnięcie ręki.

Podczas XXXVI Sesji Rady Miasta w 2017 roku, było to bodajże we wrześniu, zabrałem głos w kilku istotniejszych sprawach, z którymi borykali się mieszkańcy, m.in. poruszyłem fatalny stan ulicy Granicznej. Władze Płocka o tym problemie nie zapomniały. W 2020 r. na profilu społecznościowym Prezydenta Miasta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego pojawiła się informacja o ubieganiu się przez miasto środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które miały być przeznaczone m.in. na przebudowę ulicy Granicznej. Niestety, dofinansowanie to nie zostało nam przyznane, jednak władze miasta pamiętają o Mieszkańcach Osiedla Wyszogrodzka.

Wystąpienie przed Radnymi Miasta przyniosło pozytywny oddźwięk także w postaci wyremontowania ulicy Poprzecznej, która wówczas była oddana do użytku tylko w połowie. Obecnie mieszkańcy korzystają z nowej, wspaniale oświetlonej ulicy, z nawierzchnią kostki brukowej.

Jako radny kadencji 2017-2021 r. zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i dlatego postanowiłem kandydować w obecnych wyborach, aby móc dokończyć rozpoczęte tematy i dążyć do ich efektywnego zrealizowania. Na pewno jednym z kolejnych działań będzie zwrócenie uwagi Radnych Miasta na stan techniczny ulicy Górnej – w dół do ulicy Dolnej, który już w 2017 r. m.in. dzięki mojej interwencji został poprawiony. Niestety, miało to być działanie doraźne, chwilowe. Czas się przypomnieć i wspólnymi siłami dążyć do wybudowania nowej ulicy – z prawdziwego zdarzenia.

Serdecznie zachęcam do oddania na mnie głosu w nadchodzących wyborach. Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka, pozycja 19 (ostatni na liście). Głosować możemy w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Brzozowej oraz w Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Górnej 56B.

artykuł promowany

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU