REKLAMA

Pieniądze z Funduszu Grantowego rozdzielone

REKLAMA

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” rozstrzygnęła konkursy na najciekawsze projekty płockich organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych. Rozdzielono ponad 336 tys. zł.

Do konkursu dla organizacji pozarządowych wpłynęły łącznie 52 projekty, z czego 5 wniosków zostało ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. Pozostałe wnioski zostały poddane weryfikacji merytorycznej przez Radę Programową oraz Radę Fundacji. Dofinansowanie przyznano 19 projektom na łączną kwotę 300 tys. zł. Najwyższe dofinansowanie, jakie przyznano w tegorocznej edycji to 25 tys. zł. Taką kwotę dofinansowania swojego pomysłu otrzymały dwie organizacje.

PowiązaneTematy

O grant ubiegały się także osoby indywidualne. W tej kategorii do konkursu przystąpiło 28 wniosków osób indywidualnych i 1 wniosek grupy nieformalnej, 3 wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Dofinansowanie otrzymało 10 projektów na łączną kwotę 36.130 zł.

Przypomnijmy, że podczas realizacji projektów, 10% wartości całego projektu musi stanowić wkład własny pomysłodawcy przedsięwzięcia. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to inicjatywa Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Lista nagrodzonych organizacji

źródło: Fundusz Grantowy dla Płocka
źródło: Fundusz Grantowy dla Płocka