REKLAMA

Inwestycja za 1,3 mld zł w orlenowskiej spółce

REKLAMA

Włocławska spółka ANWIL z Grupy ORLEN rozpoczęła inwestycję, która spowoduje zwiększenie jej mocy wytwórczych o 50 procent. To budowa dwóch z planowanych trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych. Całkowita wartość projektu to 1 mld 300 mln zł.

Jak wyjaśnia spółka, realizacja tego projektu wynika z zapotrzebowania polskich rolników na wysokojakościowe produkty, ale także stanowi istotny krok w kierunku zmniejszenia importu nawozów. W sumie na terenie włocławskiego ANWILU powstaną trzy nowe instalacje produkcyjne ciągu nawozowego:

  • instalacja do produkcji kwasu azotowego,
  • instalacja do produkcji roztworu azotanu amonu (tzw. neutralizacja)
  • instalacja do produkcji nawozów metodą granulacji bębnowej.

W środę, 22 maja br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, które są kluczowym etapem realizacji inwestycji.

PowiązaneTematy

– Wzmacnianie pozycji ANWILU w stosunku do konkurentów to jeden z naszych priorytetów – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Rozbudowa kompetencji w obszarze nawozów azotowych przez włocławską spółkę to wymierne korzyści dla całej Grupy ORLEN, ale też regionu i polskich rolników. Poprzez zwiększenie oferty wysokojakościowych produktów, przyczynimy się bowiem do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa żywnościowego – wyjaśnił Daniel Obajtek.

ANWIL jest jedynym polskim wytwórcą nawozów, który dysponuje rzeczywistym potencjałem do zwiększenia ich produkcji. Obecnie dysponuje ona do 35 proc. nadwyżki amoniaku, której naturalnym odbiorcą są producenci nawozów. Dzięki rozpoczętej właśnie inwestycji, ANWIL będzie mógł zagospodarować te wolumeny i uplasować na rynku gotowy, wysokojakościowy produkt w postaci nawozów azotowych, bez utraty marży.

Umowa na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji kwasu azotowego o wydajności niemal 1.300 ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1.200 ton dziennie została zawarta pod koniec kwietnia 2019 r. z firmą thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Jest to pierwszy z trzech najważniejszych kontraktów, jakie zostaną podpisane w ramach strategicznego dla rozwoju włocławskiej spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć budowy instalacji granulacji oraz instalacji pomocniczych.

Zgodnie z planem, uruchomienie w połowie 2022 roku trzeciego ciągu nawozowego zwiększy zdolności produkcyjne ANWILU o około 50 procent – z 966 tys. ton do 1.461 tys. ton rocznie. Spółka zwiększy wówczas swoją ofertę produktów o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

– ANWIL stanowi integralny element Grupy ORLEN, która dba o rozwój regionu w każdym miejscu, w którym funkcjonuje. Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Już teraz –zatrudniając ponad 1300 osób – jesteśmy jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu, a liczba ta po zrealizowaniu inwestycji nawozowej zwiększy się o kolejnych 100 miejsc pracy – podkreśla Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2018 rok spółka odprowadziła 70 mln zł podatku, z czego prawie 50 procent lokalnie, bo aż 35 mln zł. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych, we Włocławku wpływy z podatku, które pozostaną w regionie, mogą wzrosnąć aż o ok. 50 mln zł rocznie.