Pasażerowie widzieli orła cień. Specjalny rejs z lornetkami

REKLAMA

W minioną sobotę odbył się zorganizowany przez PKN ORLEN rejs ornitologiczny dla płocczan. Udało się nie tylko zaobserwować pospolite gatunki występujące nad Wisłą, ale również np. młodego orła bielika. Majestatyczne stworzenie, dumnie prezentujące się na naszym godle, krążyło parę minut nad statkiem wyprawy.

19 maja PKN ORLEN zaprosił na rejs ornitologiczny z Płocka do wyspy kormoranów koło Brwilna. Pasażerowie dzięki temu mieli możliwość za darmo popłynąć i podziwiać ptactwo, zamieszkujące dolinę Wisły. Rejs odbył się na jednym ze statków Żeglugi Płockiej, „Mariannie”.

PowiązaneTematy

fot. Wiktor Pleczyński

Przed wyruszeniem jednostki w podróż, Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR w PKN ORLEN, przywitała zgromadzonych na pokładzie. Zwróciła uwagę, że jest to jeden z licznych projektów w ramach inicjatywy „Orlen dla Płocka”. Podkreśliła również, że pomysł organizacji rejsu może nie być oczywisty, jednak z racji położenia naszego miasta nad taką rzeką, jak Wisła, wyprawa może okazać się pełnym wrażeń, niezwykłym doświadczeniem.

fot. Wiktor Pleczyński

Na rejs zaproszono jako przewodnika Piotra Kamonta ze stowarzyszenia Ptaki Polskie. Ornitolog jeszcze przed wyruszeniem w podróż zwrócił uwagę zgromadzonych na fakt, że z okolicznych trzcin słychać charakterystyczny śpiew ptaków. Trudnym do dostrzeżenia, a jednocześnie doskonale słyszalnym stworzeniem okazał się trzciniak.

fot. Wiktor Pleczyński

Podczas rejsu pasażerowie mogli wyszukiwać różne gatunki ptaków, dzięki lornetkom i broszurom, które dostał każdy przy wejściu na pokład. Zaobserwowano między innymi łabędzie, kaczki, kormorany, ale też wrony siwe, mewy i rybitwy. Wszyscy jednak po cichu liczyli na to, że uda się zaobserwować tego jednego wyjątkowego ptaka. Bielika.

fot. Wiktor Pleczyński

W trakcie rejsu pasażerowie mieli okazję nie tylko obserwować ptaki i widoki serwowane przez dolinę rzeki Wisły, ale również zmagania sportowe. W tym czasie bowiem odbywały się regaty Petrochemia Cup 2018 i „Marianna” zarówno kierując się w stronę wyspy kormoranów, jak i wracając, przepływała koło trasy regat.

fot. Wiktor Pleczyński

W drodze powrotnej spełniło się marzenie wielu ze zgromadzonych na pokładzie statku osób – udało się dostrzec bielika. Ptak krążył nad statkiem przez parę minut. Jak poinformował Piotr Kamont, był to młody osobnik. Bielik jest ptakiem wyjątkowo ważnym dla każdego Polaka, gdyż to on jest przedstawiony na naszym godle. Bieliki mogą żyć nawet 30 lat, a rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do dwóch i pół metra.

Bielik, fot. Wiktor Pleczyński

Gdy już wydawało się, że nic pasażerów statku Żeglugi Płockiej nie zaskoczy, na niebie pojawił się helikopter, który przeleciał w pobliżu „Marianny”, a następnie zawisł nad wodą przed dziobem statku. Po tym przywitaniu, maszyna jeszcze raz okrążyła statek i odleciała.

fot. Wiktor Pleczyński

Rejs ornitologiczny nie był jedyną inicjatywą PKN ORLEN skierowaną na ptactwo. Koncern realizuje, we współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie, program „Orlen dla Orłów”. Celem projektu jest leczenie, rehabilitacja i przywracanie do natury orłów, które uległy wypadkom. Kierowcy tankujący na stacjach Orlenu też mogą pomóc orłom, przekazując na ten cel swoje punkty VITAY. Nie można zapomnieć również o tym, że w budkach na terenie zakładu gniazdowały sokoły wędrowne, a obecnie – zagrożone wyginięciem rarogi. Ptaki każdy może obserwować dzięki transmisji online na stronie internetowej.