REKLAMA

Chorągiew Mazowiecka ZHP podsumowała ostatnie lata i wybrała nowe władze

REKLAMA
fot. Dariusz Kalota

Harcmistrz Cezary Supeł został po raz kolejny komendantem Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Mazowieckiej ZHP, który obradował 3 grudnia, wybrał komendanta na kolejną czteroletnią kadencję. Został nim ponownie Harcmistrz Cezary Supeł.

PowiązaneTematy

Nowo wybrany komendant w pierwszych słowach swojego wystąpienia przyznał, że był to okres, kiedy należało podejmować trudne decyzje.

– Podejmując się tego wyzwania, nie sądziłem, że będzie to chyba najtrudniejsza kadencja w historii reaktywowanej Chorągwi Mazowieckiej. Był to sprawdzian, który pokazał w praktyce, czym jest życie według Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, że nieść chętną pomoc, to nie frazes. Pomimo przeciwności zrealizowaliśmy projekty, które rozpoczęliśmy przed pandemią. Zmieniliśmy część z naszych planów, stawiając za priorytet bycie pożytecznym i niesienie pomocy bliźnim. Okazaliśmy ją zarówno zagrożonym epidemią rodakom, jak i gościom z zaatakowanej Ukrainy, opiekując się nimi w Polsce i organizując pomoc przekazywaną broniącym swojej ojczyzny – mówił Harcmistrz Cezary Supeł.

Zapewnił także, że wypracowane rozwiązania pomogą w realizacji dalszych zamierzeń.

– Chorągiew wciąż się rozwija. Jest istotnym partnerem wielu, nie tylko wojewódzkich, organizacji i instytucji, co daje solidną bazę do tego, aby wspólnie z zespołem ludzi pełnych pasji i zaangażowania pracować dla dobra mazowieckich zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów – dodał Komendant Mazowieckiej Chorągwi ZHP.

Druh Supeł nie będzie działał sam. W pracy będzie mu pomagać siedmioosobowa komenda, w której składzie  jest między innymi skarbnik oraz osoby odpowiedzialne za program i pracę z kadrą.Spotkanie odbyło się w auli LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Podczas 9. Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej ZHP z udziałem blisko 60 delegatów z 25 hufców, wybrano Radę Chorągwi, Komisję Rewizyjną i Sąd Harcerski.

Przewodniczącym Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP został hm. Robert Konarski (Hufiec Żyrardów). Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano hm. Józefa Chmielewskiego (Hufiec Sierpc). Na czele Sądu Harcerskiego stanął hm. Sławomir Szałkucki (Hufiec Sierpc).

Dodatkowo uczestnicy podsumowali minioną kadencję, wręczyli podziękowania i odznaczenia instruktorom za służbę oraz gościom – przyjaciołom harcerzy za czteroletnią współpracę.

fot. Dariusz Kalota

Komendant hm. Cezary Supeł jest instruktorem Hufca ZHP Płock. Z mazowieckim harcerstwem związany jest od ponad 30 lat. Przeszedł wszystkie stopnie harcerskiej służby. Pasjonat historii i autor książki „Płock 1920”. Również członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów i przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Na co dzień także strażak-ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku-Podolszycach.

Chorągiew Mazowiecka jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego (największej organizacji harcerskiej w Polsce), działającą w obrębie 32 powiatów województwa mazowieckiego (obejmujących także gminy wiejskie). Skupia 25 podległych jednostek – hufców ZHP. To ponad pięć tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i okolicznych powiatów. Siedziba Chorągwi mieści się w Płocku w Stanicy Harcerskiej im. Geni Majdeckiej przy ul. Krótkiej 3a.

Chorągiew jest harcerskim ruchem społecznym pracującym na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłej kadry instruktorskiej i wolontariuszy. Realizuje wiele zadań skierowanych do członków ZHP, jak i dzieci oraz młodzieży niezrzeszonej. Prowadzi działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w drużynach „Nieprzetartego Szlaku”, a także prowadzi działalność międzynarodową na rzecz integracji europejskiej. Organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, kulturą, kulturą fizyczną, turystyką i krajoznawstwem. Organizuje letni i zimowy wypoczynek dla członków ZHP oraz młodzieży niezrzeszonej.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU