REKLAMA

Jak skutecznie poprawić stan bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy?

artykuł sponsorowany

REKLAMA

PowiązaneTematy

Place budowy bardzo często opierają się na pracownikach kontraktowych. Szacuje się, że to właśnie oni stanowią nawet 80% robotników. Są oni cenieni przede wszystkim za elastyczność, jednak mogą stwarzać problemy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Zwiększona wypadkowość w pracy to sygnał alarmowy, informujący o konieczności podjęcia działań zmierzających do budowania kultury bezpieczeństwa w firmie. Liczba wypadków przy pracy nie maleje – współcześnie ciągłe podnoszenie poziomu BHP w zakładach pracy stanowi kwestię priorytetową dla pracodawców. Istnieje jednak kilka sposobów na to, by poprawić bezpieczeństwo warunków pracy. Warto znać co najmniej kilka z nich, by móc stworzyć bezpieczną przestrzeń dla pracowników.Elementy zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy – poznaj je wszystkie!

Jednym z filarów wpływających na bezpieczeństwo pracy są szkolenia z zakresu BHP. Każdy zatrudniony pracownik ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wstępnym, za którego zorganizowanie odpowiedzialny jest pracodawca. Taki kurs BHP powinien nastąpić jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Najważniejszym celem tego typu szkoleń jest zdobycie przez pracownika umiejętności związanych bezpośrednio z prawidłowym i nieszkodliwym wykonywaniem obowiązków służbowych, zapoznaniem się z przepisami oraz zasadami BHP, a także zyskania umiejętności właściwej identyfikacji oraz unikania zagrożeń. Szkolenie wstępne z zakresu BHP zazwyczaj dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy; poza szkoleniem wstępnym należy pamiętać również o szkoleniach okresowych, których częstotliwość jest wysoce związana z rodzajem oraz warunkami wykonywanej pracy. Pracodawca powinien także zapewnić szkolenie z pierwszej pomocy, mające służyć poprawie komfortu, a także zapewnić pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Oprócz szkolenia BHP, równie ważne są elementy takie jak:

  • wskazanie sektorów potrzebujących diametralnej modyfikacji pod kątem odpowiednich zabezpieczeń;
  • opracowywanie dokumentacji BHP obejmującej rejestry badań, karty pomiarów i czynników szkodliwych, wykazy prac wzbronionych kobietom oraz młodocianym czy współuczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego, czy też w badaniach środowiska pracy;
  • zakup narzędzi podnoszących BHP jakie oferuje między innymi firma STRUMIN;
  • propagowanie BHP w firmie poprzez różnego rodzaju konkursy, tworzenie tablic liczby dni bez wypadku w pracy oraz inne, kreatywne środki promocji w tym zakresie.

Jakie korzyści niesie poprawa BHP w firmie?

Przyjęcie proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa w miejscu pracy związana jest z wieloma korzyściami. Przede wszystkim tworzy ono środowisko, w którym pojawiające się zagrożenia są błyskawicznie identyfikowane oraz rozwiązywane, zanim przekształcą się w wypadki. Zwiększenie świadomości polityki BHP zwykle skutecznie zmniejsza liczbę urazów pracowników, co wpływa na zwiększenie produktywności zakładu. To również spora oszczędność dla firmy; pracownicy mniej wystawieni na szkodliwe czynniki rzadziej chorują, a także są znacznie mniej narażeni na wypadki. Redukuje to ilość urlopów zdrowotnych, tym samym zmniejszając poziom absencji kadry, co przekłada się na płynność wykonywanych obowiązków oraz lepsze wyniki firmy. Warto dbać o bezpieczeństwo w trakcie pracy – życie ma się tylko jedno.REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU