REKLAMA

ZUS umorzy zaległe składki niektórym firmom

REKLAMA

Tylko do 15 stycznia mogą składać do ZUS wnioski o abolicję przedsiębiorcy, którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku.

Jak podaje płocki oddział ZUS, możliwość umorzenia składek na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz pochodnych od tych składek, czyli odsetek, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą, daje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. Na jej podstawie mogą zostać również umorzone zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za okres, za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenie społeczne.

– Na podstawie wniosku wydajemy decyzję, określającą warunki umorzenia, zaś w ciągu 12 miesięcy od daty jej uprawomocnienia wnioskodawca powinien uregulować zadłużenie niepodlegające abolicji, m.in. składki za pracowników, w tym również należne koszty egzekucyjne – wyjaśnia Barbara Smardzewska-Czmiel, rzecznik prasowy ZUS w Płocku. – Przedsiębiorcy korzystający z abolicji powinni mieć jednak świadomość z konsekwencji swojej decyzji – dodaje.Te konsekwencje to fakt, że okres, za który składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostaną umorzone, nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości emerytur i rent. Więcej informacji na stronie www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU