Zostałeś rodzicem? Posadź drzewo!

REKLAMA

Prezydent Miasta Płocka zaprasza mieszkańców Płocka do udziału w akcji „Drzewa Młodych Płocczan”, której celem jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców Płocka, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla.

Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Płocka, który pragnie upamiętnić narodziny dziecka urodzonego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 1 czerwca 2017 roku (dla każdego dziecka można posadzić 1 drzewo). Uczestnikiem akcji może być jedynie mieszkaniec miasta Płocka zameldowany w Płocku, co będzie weryfikowane przez Organizatora w Ewidencji Ludności. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, a zakupu drzew i pamiątkowych tabliczek dokona Gmina.

PowiązaneTematy

Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia (poprzez wbicie w ziemię przed drzewem) tabliczki, z wpisaną przez uczestnika akcji treścią np. datą narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.

Aby wziąć udział w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” należy wypełnić formularz. Termin naboru zostanie zakończony po wyczerpaniu puli drzew przewidzianych do posadzenia w danej edycji, przez wyłączenie formularza zgłoszeniowego. W ramach pierwszego naboru zaplanowane jest posadzenie 146 sztuk drzew.

Pierwsze sadzenie drzew zaplanowane jest jesienią 2017 roku i odbywać się będzie raz w roku na przełomie września i października. Nasadzenia realizowane będą według planu opracowanego przez Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru osiedla, na którym sadzone będzie drzewo upamiętniające narodziny dziecka, tak aby były możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestnika akcji. W pierwszej edycji akcji do wyboru są 4 lokalizacje na osiedlach: Góry, Skarpa oraz Miodowa, Międzytorze, Zielony Jar oraz Podolszyce.

W kolejnych edycjach nasadzenia realizowane będą w miarę możliwości na kolejnych osiedlach.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji: drzewamlodych@plock.eu
Informacje są dostępne w zakładce Ochrona środowiska na stronie plock.eu