Znów mamy w Płocku kolegiatę

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Płocku został podniesiony do rangi kolegiaty. Decyzję o tym podjął biskup płocki Piotr Libera, dekretem z dnia 2 kwietnia.

Oprócz decyzji o podniesieniu farny w Płocku do godności kolegiaty, biskup przywrócił także do istnienia, po niemal 200 latach przerwy, dawną Kapitułę Kolegiacką św. Michała. A wszystko to ze względu na 940-lecie diecezji płockiej – w dekrecie ustanawiającym kolegiatę zapisano, że zadecydowały o tym przesłanki historyczne.

– Od połowy XII w. przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku (powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego), istniała prastara kapituła kolegiacka pod tym samym wezwaniem – tłumaczy rzeczniczka Kurii, dr Elżbieta Grzybowska. – W 1731 r. została przeniesiona do istniejącego od 1356 r. kościoła parafialnego św. Bartłomieja. W 1819 r. kapituła została zniesiona – dodaje.

Kościół pw. św. Bartłomieja niedawno obchodził 650. rocznicę powstania. – Wyrażam głęboką nadzieję, że nadanie czcigodnej farze płockiej, tak dobrze zasłużonej dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta, rangi świątyni kolegiackiej przyczyni się do ożywienia życia religijnego parafian. Oby prześwietna kolegiata była miejscem, w którym Bóg doznaje coraz większej czci, a modlący się tutaj odkrywają na nowo Jego miłość do człowieka. Niech przywrócona temu kościołowi po 196-ciu latach farna Kapituła Kolegiacką godnie pełni swoje zadania przyczyniając się do pomnażania chwały Bożej” – napisał w dekrecie bp Libera.

Podniesienie rangi kościoła pw. św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty oraz przywrócenie do istnienia przy nim Kapituły Kolegiackiej św. Michała, skutkuje również mianowaniem 12 kanoników gremialnych tej kapituły:

1. ks. kan. Wiesław Gutowski – proboszcz par. św. Bartłomieja w Płocku
2. ks. dr Marek Jarosz – rektor WSD w Płocku
3. ks. prof. dr hab. Jan Krajczyński – sekretarz 43 Synodu Diecezji Płockiej
4. ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. św. Józefa w Płocku
5. ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk – profesor WSD w Płocku
6. ks. Witold Godleś – proboszcz par. św. Józefa w Zakroczymiu
7. ks. Janusz Zdunkiewicz – proboszcz par. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
8. ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski – proboszcz par. św. Floriana w Orszymowie
9. ks. mgr Tomasz Opaliński – proboszcz par. św. Rocha w Janowie
10. ks. mgr Zbigniew Rembała – rektor seminarium w Iquitos, w Peru
11. ks. mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas Diecezji Płockiej
12. ks. dr Tomasz Lewicki – dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego.

Jak zapowiada Elżbieta Grzybowska, wkrótce zostanie wybrany prepozyt kapituły oraz opracowany statut. Nowa kolegiata jest obecnie trzecią najważniejszą świątynią w diecezji płockiej, po bazylice katedralnej w Płocku i kolegiacie w Pułtusku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji