REKLAMA

Zmiany w zarządzie PKN Orlen

REKLAMA

Nastąpiły zmiany w zarządzie największej spółki w Płocku. Rada Nadzorcza PKN Orlen powołała dziś prezesa.

Decyzją Rady Nadzorczej Orlenu, prezesem spółki pozostał Wojciech Jasiński, który tę funkcję sprawuje od 16 grudnia 2015 roku. – Rada powierzyła Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia zarządu nowej kadencji – czytamy w oświadczeniu.

PowiązaneTematy

Nastąpiły też pewne zmiany. O stanowisko członka zarządu PKN Orlen nie będzie ubiegał się  Sławomir Jędrzejczyk, dotychczasowy wiceprezes zarządu ds. finansowych. Był on powołany do zarządu spółki w czerwcu 2008 roku. W zarządzie zabraknie też Piotra Chełmińskiego, który pełnił funkcję członka zarządu ds. rozwoju i energetyki (powołany 10 marca 2012 roku).

Jak czytamy w komunikacie, nowa kadencja rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a więc po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok