REKLAMA

Zmiany w organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych

REKLAMA

Pełnomocnik ds. transportu publicznego i inżynierii ruchu drogowego przedstawia zmienioną organizację ruchu oraz specjalne połączenia komunikacyjne, które będą obowiązywać w pobliżu płockich cmentarzy w dniach 31 października – 1 listopada.

PowiązaneTematy

Apeluje także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem oraz znaków drogowych wprowadzających tymczasową organizacje ruchu. Ponadto, osoby odwiedzające płockie cmentarze, proszone są o korzystanie z autobusów Komunikacji Miejskiej, która na czas Wszystkich Świętych przygotuje linie specjalne.

Cmentarz Komunalny przy ul. Bielskiej

Organizacja ruchu

Zmieniona organizacja ruchu na ul. Bielskiej i ul. Sierpeckiej będzie funkcjonowała w dniach 31 października – 1 listopada od godziny 5 rano do godzin wieczornych.

W związku z tym na ul. Bielskiej, na jezdni i na poboczach, na odcinku od ul. Jędrzejewo do drogi powiatowej nr 5201W (kierunek Zągoty i Sierpc), a także na ul. Sierpeckiej do skrzyżowania z ul. Krzywą, będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania.

Cały odcinek ul. Bielskiej, między skrzyżowaniami z ul. Jędrzejewo i drogą nr 5201W oraz ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Krzywą, zostanie obustronnie odgrodzony od jezdni biało-czerwonymi taśmami. Dodatkowo, porządku na wysepce przy bramie głównej cmentarza oraz na ciągach pieszych, gdzie obowiązuje całkowity zakaz handlu, pilnować będzie policja.

Dla pojazdów wracających z cmentarza (oprócz autobusów KM i pięciu kursów PKS) zalecane jest kierowanie się w ul. Wiadukt, gdzie przy skrzyżowaniu zostanie ustawiona tablica kierująca z napisem „Zalecany objazd do centrum miasta” i strzałką w prawo. Przy dojeździe do bramy głównej cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu z wyjątkiem autobusów KM i samochodów obsługi cmentarza, które na bieżąco będą wywoziły śmieci.

Parkingi i zatrzymywanie pojazdów

Dla osób udających się na Cmentarz Komunalny, udostępnione zostaną trzy parkingi:

1. Stały – po stronie północnej od głównej bramy cmentarza dla około 400 pojazdów. Na parkingu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Zaraz za pętlą autobusową, wyznaczone zostaną na nim również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Trawiasty – po stronie południowej od głównej bramy cmentarza. Przez parking zostanie wyznaczona droga jednokierunkowa z wyjazdem w ul. Bielską. Na jego terenie także obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy.

3. Trawiasty – dla pojazdów osobowych, za stacją benzynową Orlen.

Na wszystkich parkingach będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu. Dodatkowo, w dniach 31 października – 1 listopada parkowanie samochodów będzie możliwe wzdłuż ul. Jędrzejewo.Schemat organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Bielskiej
Fot. MZD

Cmentarze przy Al. Kobylińskiego

Organizacja ruchu

Al. Kobylińskiego będzie zamknięta na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Topolowej, od godziny 5 w sobotę 31 października, do godzin wieczornych w niedzielę 1 listopada 2015 roku. W tym czasie obowiązywały będą objazdy ul. Łukasiewicza, Nowowiejskiego, Kazimierza Wielkiego, Miodową i Mościckiego. Na południowej jezdni al. Kobylińskiego zostanie wyznaczony dodatkowy parking. Jezdnia ta na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Bielskiej, będzie zamknięta dla ruchu od 31 października od godziny 5 do godzin wieczornych w dniu 1 listopada.

Na ul. Topolowej będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania pojazdów. Zostaną także wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy basenie.

Handlujący przy cmentarzu będą mogli dostarczyć towar na stragany w dniu 31 października i 1 listopada tylko do godziny 5 rano, wjazdem od ul. Topolowej.

Parkingi i zatrzymywanie pojazdów

Pojazdy będzie można parkować:
– na terenie utwardzonym między cmentarzem, a ul. Bartniczą, do których dojazd będzie możliwy od ul. Miodowej,
– na parkingach przy basenie na al. Kobylińskiego i przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej
– oraz na południowej jezdni al. Kobylińskiego zawartej między skrzyżowaniami z ul. Łukasiewicza i ul. Bielską.

Jezdnia ta będzie zamknięta dla ruchu od godziny 5 w dniu 31 października, do godzin wieczornych 1 listopada. Ponadto, nie będzie możliwe parkowanie na ul. Łukasiewicza po stronie cmentarza. Porządku na parkingach pilnować będzie straż miejska.

Schemat organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w al. Kobylińskiego
Fot. MZD

Cmentarz na Radziwiu

Ul. Spokojna będzie jednokierunkowa w stronę ul. Kolejowej. Dwukierunkowa pozostanie natomiast ul. Krakówka, wzdłuż której będą parkowane samochody, ale tylko po stronie przeciwnej do cmentarza. Po stronie cmentarza, do ul. Spokojnej, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Parkowanie wskazane będzie także na dodatkowym parkingu na terenie posesji kościelnej. Oznakowanie i czasowa organizacja ruchu będzie tutaj obowiązywać już od 29 października.

Schemat organizacji ruchu w rejonie cmentarza na osiedlu Radziwie
Fot. MZD

Cmentarz na Imielnicy

Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać od godziny 5, w dniach 31 października – 1 listopada. Zakaz parkowania obowiązywał będzie na ul. Harcerskiej, na odcinku od ul. Łamanej do ul. Sielskiej. Parkowanie pojazdów będzie możliwe na bocznych ulicach oraz na poboczu ul. Harcerskiej po stronie cmentarza, przy skrzyżowaniu z ul. Sielską.

Cmentarz przy ul. Norbertańskiej

Parkowanie pojazdów w dniach 31 października – 1 listopada, będzie możliwe na jednokierunkowych ul. Dębowej i Klonowej. Dodatkowo, w tych dniach, dla wszystkich parkujących, udostępniony zostanie parking przy Zespole Szkół Technicznych w al. Kilińskiego oraz parking dla autobusów przy ul. Norbertańskiej. W tym przypadku porządku na parkingach pilnować będzie straż miejska.

Cmentarze przy ul. Świętej Siostry Faustyny, ul. Sierpeckiej, ul. Gościniec

Przy tych cmentarzach nie będzie obowiązywała dodatkowa zmiana organizacji ruchu.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU