REKLAMA

Zgłoś się po pieniądze z Urzędu Pracy. Dają ponad milion złotych na otwarcie firm

REKLAMA

Miejski Urząd Pracy w Płocku przeznaczy ponad 1,2 mln zł na otwarcie firm przez osoby bezrobotne. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić.

Urząd Pracy dysponuje środkami na dofinansowanie działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 61 osób bezrobotnych. Każdy z nich może otrzymać maksymalnie 21 tys. zł.

Osoba bezrobotna, która chce ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy musi mieć do 25 lat lub być powyżej 50 roku życia. MUP rozda pieniądze tym, którzy są bezrobotnymi długotrwale, tzn. pozostają w ewidencji bezrobotnych łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, II piętro pok. 211, tel. (24) 367 – 18 – 37. Formularze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami można odebrać osobiście w tym pokoju lub pobrać ze strony internetowej MUP w Płocku: www.mup.plock.eu.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU