REKLAMA

Wyższe wynagrodzenia w orlenowskiej spółce

REKLAMA

Osiem organizacji związkowych podpisało z zarządem spółki ORLEN Serwis porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w bieżącym roku. Jedna organizacja związkowa nie wyraziła zgody na przedstawione warunki. Jak argumentuje prezes spółki, oczekiwania tej organizacji spowodowałyby konieczność zwolnienia około 340 pracowników.

Spółka ORLEN Serwis zatrudnia obecnie około 1800 pracowników. Podpisane porozumienie z ośmioma organizacjami związkowymi przewiduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 250 zł brutto, począwszy od 1 kwietnia br. Przewidziano również wypłatę dwóch nagród świątecznych w ciągu 2019 r., o łącznej wysokości 2800 zł brutto. Pracownicy ORLEN Serwis otrzymają także kartę zakupową na zakup paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach ORLEN w wysokości 500 zł brutto, bądź zasilenie tą kwotą platformy kafeteryjnej.

Z tymi warunkami nie zgodziła się jedna organizacja – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

PowiązaneTematy

– Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników dlatego byliśmy otwarci na rozmowy, dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Udało nam się wypracować satysfakcjonujące warunki uwzględniające zarówno potrzeby załogi, jak i możliwości finansowe spółki, które finalnie zatwierdziło aż 8 organizacji związkowych – podkreślił Albert Kołodziejski, Prezes Zarządu ORLEN Serwis. – Tylko jeden ze związków od początku prezentował nierealne żądania, które mogłyby poważnie zagrozić stabilności naszej firmy. Postulaty Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN wynosiły łącznie ok. 40 mln zł i zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe ORLEN Serwis, którego zysk za 2018 rok wyniósł ok. 10 mln zł. Spełnienie tych żądań spowodowałoby m.in. konieczność zwolnienia ok. 340 pracowników – dodał prezes Albert Kołodziejski.

W imieniu wszystkich związków zawodowych, które podpisały się pod wynegocjowanymi z pracodawcą warunkami płacowymi na rok 2019, wypowiedział się Sławomir Dorsz, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A. – Podpisane przez nas porozumienie o wzroście wynagrodzeń zabezpiecza prawa i interesy pracowników naszej spółki – zapewnił.

Wszyscy Przewodniczący Związków Zawodowych, obecni na spotkaniu zamykającym negocjacje płacowe na rok 2019, wyrazili również wolę podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ponieważ ich zdaniem warunki w nim zawarte są korzystne dla pracowników.

Negocjacje dotyczące corocznego wzrostu wynagrodzeń prowadzone są w ramach całej Grupy ORLEN począwszy od stycznia 2019 r. Dotychczas rozmowy z organizacjami związkowymi zostały z sukcesem zakończone w PKN ORLEN, ANWIL, ORLEN Ochrona, ORLEN Projekt, ORLEN CUK, ORLEN Administracja, ORLEN Laboratorium, Basell Orlen Polyolefins oraz IKS Solino.