REKLAMA

Wystawiasz śmieci przy jezdni? Możesz otrzymać karę

REKLAMA

Za wystawianie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz worków ze śmieciami możemy otrzymać karę. Jest to zabronione – przypomina Miejski Zarząd Dróg w Płocku. Jednak nie dotyczy to dnia, w którym są one odbierane i wywożone.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka jasno mówi, że właściciele zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej zobowiązani są do udostępnienia miejsca, w którym przechowywany jest pojemnik, pojemnik i worki (altanki). W dniu odbioru odpadów, nieczystości należy wystawić przed bramę posesji lub do najbliższej ulicy.

PowiązaneTematy

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1440) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.Stawka opłaty wynika z uchwały Nr 465/XXIII/04 z dnia 30 marca 2004 r. Rady Miasta Płocka w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka, ze zmianami i w tym przypadku wynosi 1,5 zł dziennie za 1m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi będzie zmuszony wymierzyć, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności ustalonej opłaty, czyli 15 zł dziennie za 1m2 powierzchni zajęcia pasa drogowego, wg aktualnej stawki.