Jeśli potrafisz wskakuj na afisz

REGULAMIN KONKURSU
JEŚLI POTRAFISZ WSKAKUJ NA AFISZ
POLSKA MUZYKA FILMOWA, SERIALOWA & MUSICALOWA
30 listopada 2016 r., godz. 11.00

I. Organizatorzy:
Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej

koordynator: Agnieszka Białecka, tel: 24 263 35 60
a.bialecka@psmlw.pl, afisz.sdkpsmlw@gmail.com

II. Cele:
Popularyzacja śpiewania polskiej muzyki filmowej i jej twórców
Wyszukiwanie i promocja młodych talentów
Doskonalenie warsztatu muzycznego

III. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział soliści w 2 kategoriach:
Kat. I – młodzież gimnazjalna
Kat. II – młodzież ponadgimnazjalna
Organizator dopuszcza wykonanie utworów pod półplayback lub z własnym akompaniamentem.
Zapotrzebowanie techniczne należy uwzględnić w karcie zgłoszenia, potrzeby szczególne -ustalić z akustykiem: Sławomir Przygucki, + 48 607 857 213

IV. Warunki udziału w konkursie:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia do Spółdzielczego Domu Kultury PSM L-W w którym odbędą się przesłuchania.
2. Karta powinna być wypełniona wyraźnie, literami drukowanymi dokładnie wg punktów. Pismo odręczne nieczytelne dyskwalifikuje kartę zgłoszenia.
3. Przygotowanie jednego, dowolnie wybranego utworu w języku polskim, z polskiej produkcji filmu, serialu lub musicalu.
4. Akompaniament stanowić mogą:
profesjonalne podkłady muzyczne na CD lub akompaniament własny.
5. Każda placówka drogą wewnętrznej eliminacji może wyłonić i zgłosić do konkursu maksymalnie 2 osoby w każdej kategorii.
6. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania CD – w przypadku akompaniamentu własnego należy skontaktować się z akustykiem SDK PSM L-W.
7. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca.
8. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika, jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych dot. konkursu.

V. Terminy
– termin nadsyłania kart zgłoszenia: 25 listopada 2016 r.
– konkurs finałowy: 30 listopada 2016 r.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Spółdzielczy Dom Kultury PSM L-W,
ul. B. Krzywoustego 3, 09 – 400 Płock, drogą mailową na adres: afisz.sdkpsmlw@gmail.com lub osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 do siedziby SDK PSM L-W

VI. Jury, kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatora festiwalu oceniać będzie:
Walory głosowe
Właściwy dobór repertuaru
Interpretację, muzykalność, intonację
Wyczucie rytmu
Ogólny wyraz artystyczny

VII. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe.
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
O podziale nagród decyduje jury.
Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.

|||::
Płock, Krzywoustego 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Nadchodzące Wydarzenia