Wtorkowe utrudnienia na płockich drogach

REKLAMA

We wtorek, 30 kwietnia, będą występować na terenie Płocka utrudnienia w ruchu, związane z planowymi naprawami ubytków w jezdniach. Pojawi się także fotoradar straży miejskiej.

Brygady remontowe będą pracować na ulicach:
– Ciechomicka
– Jędrzejewo – utwardzenie drogi gruntowej.

PowiązaneTematy

Utrudnienia w ruchu
Ul. Dobrzykowska (odcinek od ronda 19pp im. Odsieczy Lwowa do granic miasta) od godziny 17 zostanie udostępniona dla ruchu. W związku z powyższym przestanie obowiązywać dotychczasowy objazd trasą: Płock (rondo 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa, skrzyżowanie DK 60 i 62 z DW 575) – trasa Ks. Jerzego Popiełuszki (DK 60 i 62) – DK60 – Łąck (DW 577) – Gąbin (DW 574) – Dobrzyków.

Skrzyżowanie Bielska-Targowa: Roboty drogowe są prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK60). MZD apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Podczas robót dotyczących wykonania drogi tymczasowej przewiduje się jednostronne zwężenie jezdni ul. Bielskiej wygrodzone tablicami U-21b oraz oznakowanie znakami A-14 „roboty drogowe”, A-12b „zwężenie jezdni”, A-12c „zwężenie jezdni”, B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h”, B-25 „zakaz wyprzedzania”. Na zaporach będą umieszczone światła ostrzegawcze w kolorze żółtym zasilane z niezależnego źródła.

Na Trasie Popiełuszki – odcinek od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – (DK60 i DK62) została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna. Występuje zwężenie jezdni i ograniczenia prędkości.

Pozostałe utrudnienia:
– skrzyżowanie WYSZOGRODZKA / ARMII KRAJOWEJ / JANA PAWŁA II – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie JANA PAWŁA II / CZWARTAKÓW – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie ARMII KRAJOWEJ / SIKORSKIEGO / BATALIONU PARASOL – przebudowa skrzyżowania
– ul. GRABÓWKA – budowa ścieżki rowerowej
– ul. CHOPINA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej
– ul. OTOLIŃSKA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej.

Trwa pozimowe oczyszczanie Płocka. W związku z możliwymi zakłóceniami w ruchu drogowym, opracowano harmonogram tych prac, który jest zamieszczony i uaktualniany (ze względu na warunki pogodowe) na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. MZD prosi również właścicieli samochodów parkujących na ulicach o umieszczanie swoich aut w innych lokalizacjach, w okresie prac przeprowadzanych na poszczególnych ulicach. Pozwoli to na skuteczniejsze oczyszczanie naszego miasta z pozimowych zanieczyszczeń.

30 kwietnia fotoradar straży miejskiej będzie pracował na ulicach:
– Al. Kobylińskiego
– ul. Kochanowskiego
– ul. Mickiewicza
– ul. Słoneczna.