REKLAMA

Województwo ze zrównoważonym rozwojem w planach

REKLAMA

– Granice miast i powiatów, to nie granice wykopane rowem – mówił marszałek województwa, Adam Struzik podczas konferencji poświęconej koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

PowiązaneTematy

Konferencja zorganizowana w piątek, 8 maja, przez mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Płocku, odbyło się w auli ratusza pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego – miasta Płocka”. Głównym jej celem była dyskusja na temat powiązań funkcjonalno-przestrzennych Płocka z otoczeniem regionalnym oraz możliwości ich rozwoju. W spotkaniu wziął udział prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, marszałek naszego województwa Adam Struzik, starosta płocki Mariusz Bieniek, starostowie powiatów ościennych, tj. gostynińskiego – Tomasz Matuszewski oraz sierpeckiego – Jan Laskowski. A także przedstawiciele samorządów, instytucji i firm z Płocka oraz wyżej wymienionych powiatów.

Była to pierwsza tego typu konferencja, ale jak zapowiedział w swoim przemówieniu marszałek Adam Struzik: – Będzie cały cykl spotkań, które odbędą się w głównych miastach województwa, dziś jest to Płock, następnie będzie Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlce – marszałek wymieniał miasta, które stanowią główną oś rozwojową dla poszczególnych regionów. Podkreślał rolę Płocka i Radomia oraz wpływ tych miast na rozwój ościennych powiatów. – Odchodzi się od granic administracyjnych, aby zintegrować teren i zrównoważyć rozwój. Potrzebna jest do tego aktywniejsza współpraca między samorządami. Musimy myśleć, jak współpraca przekłada się na wspólny sukces i wspólne dobro – tłumaczył. Uczestnicy piątkowej konferencji wysłuchali także wykładu Bartłomieja Kolipińskiego, zastępcy dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, o roli biura w realizacji zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.Spotkania robocze w kwestii potencjału i znoszenia barier rozwojowych ośrodków tworzących obszary funkcjonalne, odbywały się już wcześniej. W piątkowe przedpołudnie, przedstawiciele poszczególnych samorządów tylko je podsumowali i poddali szerszej dyskusji.

Ostatnie lata, to lata rozwoju. Dało się także zauważyć zmiany urbanistyczne, zachodzące głównie wokół dużych aglomeracji miejskich. Miasta „rozrastają się”, a poprzez to zjawisko mają ogromny wpływ na rozwój terenów przyległych. W perspektywie finansowania przez Unię Europejską w latach 2014-2020, przewidziane są środki na wsparcie miast wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (miasto wraz z terenem mu przyległym). Jednym z takich terenów w obrębie województwa mazowieckiego jest właśnie miasto Płock oraz powiaty płocki, sierpecki i gostyniński. Dyskutanci podnosili głównie tematy w zakresie gospodarki, transportu i bezpieczeństwa. – Istotną sprawą w tych tematach jest współpraca, a nie konkurowanie – podkreślił w swoim wystąpieniu Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka. Krótko o rozwoju powiatów opowiedzieli też, starostowie – Mariusz Bieniek, Tomasz Matuszewski i Jan Laskowski.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU