Wkrótce z Płocka ruszy pielgrzymka na Jasną Górę

REKLAMA

We wtorek, 6 sierpnia z płockiego Wzgórza Tumskiego wyruszy piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jej trasa została podzielona na dziewięć etapów po około 30 km dziennie.

Tegoroczna XXXII Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. Hasło to jest nawiązaniem do trwającego w Kościele powszechnym Roku Wiary, ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI.

PowiązaneTematy

Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii), zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. Zapisy indywidualne i zbiorowe na pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach 2, 3 i 5 sierpnia br. (w godz. od 10 do 17). Indywidualni pielgrzymi mogą zapisać się w Punkcie Informacji tylko z zaświadczeniem od swojego księdza proboszcza.

Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia po mszy św. koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery o godz. 6. Wejście na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia w godzinach porannych (7.30-8.15). Diecezja Płocka zachęca do modlitwy za wszystkich tych, którzy z racji, choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo.