Wiemy już, w jakich zawodach kształcić się będą młodzi płocczanie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O tym, jakie kierunki w szkołach technicznych i zawodowych są uruchamiane, decydują prezydent miasta w porozumieniu z dyrektorami szkół. Podpisane 29 lutego zarządzenie ustala kierunki, jakie do wyboru będą mieli przyszli uczniowie szkół, którzy nie wybiorą liceów ogólnokształcących. 

Od kilku lat toczy się poważna dyskusja dotycząca edukacji. Wielu absolwentów studiów, przeważnie humanistycznych, nie daje sobie rady na rynku pracy. Ich ilość zwyczajnie nie przystaje to zapotrzebowania rynku. Zupełnie odwrotna sytuacja panuje z kolei wśród absolwentów techników i zawodówek, na których usługi popyt nie maleje.

Roszczeniowi czy oszukani?

Wraca więc moda na uczelnie, które przygotowują do zawodu. Oto lista kierunków, spośród których mogą wybrać tegoroczni absolwenci gimnazjów:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
Technikum nr 1:

– technik handlowiec,
– technik hotelarstwa,
– technik obsługi turystycznej,
– technik logistyk,
– technik ekonomista,
– technik organizacji reklamy.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1:

– sprzedawca.

Szkoła Policealna:

– technik administracji,
– technik rachunkowości.

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie
Technikum nr 2:

– technik elektryk,
– technik mechanik,
– technik elektronik,
– technik informatyk,
– technik pojazdów samochodowych,
– technik teleinformatyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2:

– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektryk.

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego
Technikum nr 4:

– technik organizacji reklamy,
– technik usług fryzjerskich,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– spedytor,
– technik przemysłu mody,
– technik obsługi turystycznej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4:

– kucharz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– cukiernik,
– piekarz,
– w oddziale wielozadaniowym: krawiec, wędliniarz, elektromechanik, złotnik-jubiler, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Technikum nr 5:

– technik budownictwa,
– technik geodeta,
– technik urządzeń sanitarnych,
– technik gazownictwa,
– technik ochrony środowiska,
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5:

– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– monter izolacji przemysłowych,
– betoniarz-zbrojarz,
– dekarz,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– murarz-tynkarz,
– monter izolacji budowlanych.

Szkoła Policealna:

– technik geodeta,
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zespół Szkól Technicznych
Technikum nr 3:

– technik mechanik,
– technik informatyk,
– technik mechatronik,
– technik cyfrowych procesów graficznych,
– fototechnik.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3:

– mechanik monter maszyn i urządzeń,
– operator obrabiarek skrawających,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– monter mechatronik,
– stolarz.

Szkoła Policealna:

– technik BHP.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna:

– fryzjer,
– introligator,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
– ogrodnik,
– piekarz,
– kucharz,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji