We wtorek utrudnienia m.in. na Grabówce

REKLAMA

We wtorek, 18 czerwca będą występować na terenie miasta utrudnienia w ruchu, związane z planowymi remontami. Pracować będzie również fotoradar straży miejskiej.

Wykonanie oznakowania poziomego

Do 23 czerwca planowane jest wykonanie oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowań na Podolszycach (wschód) w technologi znakowania grubowarstwowego termoutwardzalnego. Prace będą prowadzone w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Brygady remontowe spotkamy na ulicy:

– Ciechomickiej – naprawa jezdni
– Pasaż – utwardzenie odcinków gruntowych korą asfaltową
– Liściastej – utwardzenie drogi płytami drogowymi
– Kochanowskiego – naprawa chodnika
– Dobrzykowskiej – naprawa chodnika
– Grabówka – prace drogowe w rejonie mostu.

PowiązaneTematy

[button href=”http://petroecho.pl/w-plocku-autobus-uderzyl-w-blok/” color=”red”]Zobacz również: W Płocku autobus uderzył w blok[/button]

Przebudowa skrzyżowań w Al. Jachowicza
Jak podaje Miejski Zarząd Dróg, skrzyżowanie jest przejezdne, jednak w trakcie prac będzie dochodziło do rotacyjnych wygrodzeń na jezdni. MZD apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych i wyznaczonych objazdów. W rejonie skrzyżowania obowiązuje zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości.

Przebudowa skrzyżowań na Podolszycach
Rejon skrzyżowania Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej (przy galerii Mazovia) oraz al. Jana Pawła II (przy Auchan)

Trwają roboty, związane z przebudową skrzyżowania al. Jana Pawła II – Armii Krajowej – Wyszogrodzka (przy Galerii Mazovia) oraz budową ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków (Auchan) i drugiej jezdni al. Jana Pawła II. W tym rejonie ze względu na duży zakres prac, związanych z przebudową oraz kolizjami roboty będą prowadzone przez cały czas realizacji inwestycji, czyli do 30 września. W trakcie prac nie jest planowane całkowite zamknięcie al. Jana Pawła II, jednak będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Będą prowadzone roboty ziemne, budowlane i drogowe, związane z usuwaniem kolizji, przebudową sieci podziemnych telekomunikacyjnych elektrycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, gazowych itp.

Do około 15 lipca będą trwały prace drogowe w al. Jana Pawła II. Prace drogowe zaplanowano w kierunku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków przy Galerii Wisła w kierunku skrzyżowania z ul. Czwartaków przy Auchan. Roboty będą prowadzone odcinkami, sukcesywnie wzdłuż całej ulicy. W pierwszej kolejności zostanie sfrezowana nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy oraz zostaną przebudowane zatoki autobusowe. W tym czasie w rejonie al. Jana Pawła II będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Ulica będzie przejezdna jednak będą obowiązywać ograniczenia prędkości oraz zwężenia jezdni.

Utrudnienia w ruchu

Skrzyżowanie Bielska – Targowa: roboty drogowe są prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK60). MZD apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Na Trasie Popiełuszki – odcinek od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – (DK60 i DK62) została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna. Występuje zwężenie jezdni i ograniczenia prędkości. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.

Ponadto utrudnienia występują na:
– skrzyżowanie WYSZOGRODZKA / ARMII KRAJOWEJ / JANA PAWŁA II – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie JANA PAWŁA II / CZWARTAKÓW – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie ARMII KRAJOWEJ / SIKORSKIEGO / BATALIONU PARASOL – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie JACHOWICZA / 11 LISTOPADA – przebudowa skrzyżowania
– ul. GRABÓWKA – budowa ścieżki rowerowej
– ul. CHOPINA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej
– ul. OTOLIŃSKA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej
– ul. KOLEGIALNA – wygrodzenie chodnika, zakaz ruchu pieszych
– ul. GRANICZNA – naprawa ścieżki rowerowej i chodnika.

Fotoradar Straży Miejskiej będzie pracował na:

– ul. Kochanowskiego
– ul. Mickiewicza
– ul. Przyszkolna
– ul. Korczaka.