Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla naszych czytelników prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl. Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli: Sprawdź, czy masz prawo do emerytury.

Emerytura przyznawana osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje bez względu na to, jak długi staż ubezpieczeniowy ( składkowy i nieskładkowy) posiada osoba ubiegająca się o to świadczenie. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, że staż pracy przekłada się zawsze na wysokość takiego świadczenia, a więc im krótszy jest ten staż, tym mniej składek wpłynęło do ZUS i zostało zapisanych na koncie ubezpieczonego. A właśnie stan naszego konta oraz wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego decydują o wysokości emerytury dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Osobom urodzonym po tej dacie, którzy nie mają odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego nie przysługuje podwyższenie świadczenia do minimalnej gwarantowanej kwoty – obecnie 831,15 zł.
Jeśli więc emerytura wyliczona na podstawie wymienionych wyżej elementów okaże się niższa od minimalnej emerytury nie może zostać podwyższona do wspomnianej kwoty gwarancyjnej. Podwyższenie nowej emerytury do kwoty najniższego świadczenia przysługuje tylko tym osobom, które udowodniły odpowiednio długi okres składkowy i nieskładkowy. Dla wszystkich mężczyzn staż ten jest jednakowy bez względu na datę urodzenia i wynosi co najmniej 25 lat. W związku z podwyższeniem od dnia 1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego dla kobiet wymagany do uzyskania uprawnień emerytalnych staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) wynosi od 20 do 25 lat w zależności od daty ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Warto pamiętać, iż przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego wymaganego do podwyższenia nowej emerytury do kwoty najniższego świadczenia ZUS przyjmuje okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

Ponadto, przy obliczaniu okresów składkowych uwzględnione zostaną także okresy za które ustalone zostało zwiększenie z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Barbara Smardzewska-Czmiel

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji