Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

LISTY Z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”. Jednocześnie apeluje do klientów o uważne przeczytanie tej korespondencji. To nasza przyszłość emerytalna.

PowiązaneTematy

„Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” otrzyma (pocztą lub – w przypadku posiadaczy konta na PUE – w formie elektronicznej) około 20 mln ubezpieczonych Polaków, urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy przynajmniej jeden dzień podlegali pod powszechny system ubezpieczenia społecznego, a zarazem na ich kontach zaewidencjonowana została choćby jedna składka.

Z otrzymanego z ZUS listu adresat dowie się, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzonej przez ZUS co roku waloryzacji. Jeżeli do 31 grudnia 2015 r. ukończył 35 lat, ZUS wyliczy mu również hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach.

Pierwszy – to kwota, którą otrzymałby w oparciu o to, co dotychczas zgromadził na koncie emerytalnym, drugi – to kwota, którą otrzymałby, pracując do ustalonego dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości (ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999 r.), trzeci wariant – to wysokość hipotetycznej emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego.

Do „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” dołączona zostanie specjalna instrukcja, interpretująca krok po kroku treść otrzymanej korespondencji.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku