REKLAMA
REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Złożony w ZUS wniosek o emeryturę lub rentę można wycofać

Według generalnej zasady prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczyna się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, osoby upoważnionej przez nią bądź jej pełnomocnika.

PowiązaneTematy

Ustawodawca dopuścił jednak możliwość rezygnacji przez wnioskodawców z wcześniej złożonego wniosku. Oznacza to, iż wnioskodawca – już po złożeniu wniosku lub nawet przyznaniu świadczenia przez ZUS – uzna, że korzystniejsze będzie dla niego przejście na emeryturę lub rentę w innym terminie, może swój wniosek wycofać. Aby wycofanie wniosku było skuteczne, należy uczynić to nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji, w jednej z form przewidzianych prawem, tj. własnoręcznie sporządzonego podania, zgłoszonego żądania ustnie do protokołu w organie rentowym albo też przesłania go do ZUS drogą elektroniczną.Osoba, która chce skorzystać z możliwości wycofania uprzednio złożonego wniosku o świadczenie, nie musi uzasadniać swojego postępowania. W przypadku wycofania wniosku, postępowanie w sprawie świadczenia zostaje umorzone.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku