Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

OUTSOURCING PRACOWNICZY

Outsourcing – to skrót angielskich słów: outside-resource-using, oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. W omawianym kontekście można go zdefiniować jako pojawienie się na rynku firm/agencji, które proponują innym działającym podmiotom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej, z jednoczesnym wskazaniem, iż takie umowy przyniosą przedsiębiorcom realne korzyści finansowe.

Schemat działania nieuczciwych agencji outsourcingowych pozornie wydaje się legalny i bezpieczny. Agencja pracy tymczasowej zgłasza się do przedsiębiorców z ofertą obniżenia kosztów pracy, polegającą na przejęciu pracowników i zatrudnieniu ich na takich samych warunkach, jakie mieli w macierzystym przedsiębiorstwie. Pracodawcy, w ramach zmniejszania kosztów działalności, przekazują pracowników agencjom, które mają płacić za nich do ZUS część składki oraz podatek dochodowy. Następnie pracownicy przekierowani zostają przez agencję z powrotem do pracy w rodzimej firmie.

Jednak w wielu przypadkach nie następuje faktyczne przejęcie pracowników (tj. w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy), a firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek ubezpieczeniowych za pracowników. W związku z tym, to faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje zagrożony powstaniem zadłużenia z tytułu składek, które od niego będzie dochodził Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami za zwłokę. Problemy w takiej sytuacji mają także sami ubezpieczeni pracownicy, za których nie są opłacane należne składki.

Zatem pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni być wyjątkowo ostrożni przy zawieraniu takich umów i zwracać szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.

Kłopoty z tytułu działań nieuczciwych agencji outsourcingowych ma ponad 25 tys. pracowników i blisko 500 firm z całego kraju.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji