Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Waloryzacja emerytur nastąpi 1 marca

W poprzednim wydaniu PetroNews przypomniałam Państwu aktualne wartości świadczeń emerytalno-rentowych, ustalone w wyniku waloryzacji zastosowanej od marca 2015 r. W dzisiejszym materiale zaś przedstawiam poziom waloryzacji i ustalone na jej bazie wysokości emerytur i rent, obowiązujące od 1 marca 2016 r. oraz zasady wypłaty jednorazowego dodatku.

Tegoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ustalona została na poziomie 100,24%. Oznacza to, iż wypłacane przez ZUS renty i emerytury od 1 marca 2016 r. wzrosną o 0,24%. Nowa wysokość kwot świadczeń wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. zostanie zatem ustalona poprzez pomnożenie ich wysokości przez wskaźnik waloryzacji 100,24%.

Waloryzacja rent i emerytur wyliczona jest na podstawie wskaźnika, odpowiadającego średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Od 1 marca 2016 r. wzrosną także kwoty świadczeń najniższych (brutto) i wynosić będą:
– 882,56 zł – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
– 676,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– 741,35 zł – renta socjalna,
– 208,67 zł – dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki.

Uzupełnieniem tegorocznej waloryzacji będzie jednorazowy dodatek (wypłacony wraz ze świadczeniem za m-c marzec 2016 r.), przysługujący osobom uprawnionym, jeżeli wysokość tych świadczeń, łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi, wypłacanymi przez ZUS, nie przekracza na dzień 29 lutego 2016 r. kwoty 2.000,00 zł miesięcznie.

Dodatek ów wynosi:
1. 400,00 zł – jeżeli świadczenie brutto lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,
2. 300,00 zł – odpowiednio: powyżej 900,00 zł do 1.100,00 zł,
3. 200,00 zł – odpowiednio: powyżej 1.100,00 zł do 1.500,00 zł,
4. 50,00 zł – odpowiednio: powyżej 1.500,00 zł do 2.000,00 zł.

Dodatek jednorazowy będzie wolny od PIT, nie będą od niego również odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne ani dokonywane potrącenia i egzekucje.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji