REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

PowiązaneTematy

Wcześniejsza emerytura dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach

Osoby, które na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniły odpowiedni staż ubezpieczeniowy oraz okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Osobom tym ZUS przyzna świadczenie, gdy ukończą obniżony wiek emerytalny.

Nie wszyscy zatrudnieni przy pracach „szczególnych” przechodzą na wcześniejszą emeryturę na jednakowych zasadach. Są one zróżnicowane w zależności od tego, jaki rodzaj pracy wykonywali. Prace te pogrupowane zostały w dwóch wykazach (A i B), które stanowią załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Najmniej rygorystyczne warunki muszą spełniać osoby, które wykonywały prace wymienione w wykazie A, czyli np. prace w górnictwie, energetyce, hutnictwie i przemyśle metalowym, chemii, budownictwie, leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym, przemyśle lekkim, transporcie, łączności, gospodarce komunalnej, rolnictwie, przemyśle poligraficznym, służbie zdrowia i opiece społecznej. Pracownicy wykonujący prace w ww. zawodach mogą uzyskać emeryturę, jeśli:
1) ukończą wiek wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
2) na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnili okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
3) nie przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Natomiast wykaz B zawiera najcięższe i najbardziej szkodliwe dla zdrowia prace. Wykonywanie ich przez odpowiedni okres do końca 1998 r. uprawnia do przejścia na emeryturę przewidzianą w art. 184 ustawy emerytalnej. Wymagany wiek (od 50 do 60 lat), uprawniający do przyznania wcześniejszej emerytury jest zależny od płci oraz od tego, w którym dziale wykazu B wykonywana praca została wymieniona. Uprawnienia do ww. emerytury zależą także od udowodnionego na dzień 1 stycznia 1999 r. odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, który wynosi dla kobiet 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Warunkiem niezbędnym jest także udowodnienie wymaganego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach, wynoszącego na koniec 1998 r.(w zależności od działu wykazu B) od 15 do 20 lat. Dla przyznania wcześniejszej emerytury nie ma znaczenia, czy praca w szczególnych warunkach wykonywana była u państwowego czy u prywatnego pracodawcy.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo w terenowych jednostkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku