REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Emerytura bez względu na wiek z Karty Nauczyciela c.d.

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury, bez względu na wiek, również przez nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 rokiem, a przed 1 stycznia 1969 r. Tak jak w przypadku innych omówionych wcześniej emerytur, tak również z Karty przysługuje wówczas, gdy warunki wymagane od osób urodzonych przed 1949 rokiem zostały spełnione przed 1 stycznia 2009 r. W tym jednak przypadku przewidują pewien wyjątek od tej zasady, dotyczący warunku rozwiązania stosunku pracy. Warunek ten osoby urodzone w latach 1949-1968 mogą spełnić również po 31 grudnia 2008 r.

Do końca 2008 r. nauczyciele urodzeni w latach 1949-1968 musieli natomiast spełnić warunki stażowe, tj.:

1. udowodnić staż ubezpieczeniowy w wymiarze co najmniej 30 lat, w tym minimum 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej przynajmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć, lub
2. udowodnić co najmniej 25 – letni staż ubezpieczeniowy, w tym minimum 20 lat wykonywania zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym, przynajmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych).Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., ubiegający się o wcześniejszą emeryturę nauczycielską, nie mogą również być członkami otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli jednak przystąpili do OFE, we wniosku o emeryturę muszą zadeklarować chęć przekazania zgromadzonych tam środków za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Ponieważ emerytura nauczycielska z Karty nauczyciela przyznawana jest bez względu na osiągnięty wiek, świadczenie to mogą uzyskać zarówno kobiety, jak i mężczyźni urodzeni po 1948 r., którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Istotne jest tylko to, aby do końca 2008 roku zdołali udowodnić wymagany staż ubezpieczeniowy oraz okres pracy nauczycielskiej. I – co ważne – wniosek o wcześniejszą emeryturę, jak inni ubezpieczeni, muszą zgłosić przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU