REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Kapitał początkowy dla ubezpieczonych przed reformą emerytalną c.d.

Wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu przez niepełny rok
Obowiązujące do niedawna przepisy nie były korzystne dla osób, które w roku kalendarzowym, wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego, pozostawały w ubezpieczeniu krócej niż 12 m-cy. Porównanie uzyskanego w tym czasie wynagrodzenia do przeciętnej płacy ze wszystkich miesięcy tego roku skutkowało niższym wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego, a tym samym niższą kwotą emerytury hipotetycznej.

Zasada ta uległa jednak w ostatnim czasie zasadniczej zmianie. Najpierw, od 23 września 2011 r., w odniesieniu do roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca przystąpił do ubezpieczenia po raz pierwszy. W wyniku zaś kolejnej nowelizacji ustawy emerytalnej, która weszła w życie od 1 października 2013 r., nie ma już zastosowania do wszystkich lat kalendarzowych, wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego.Obecnie więc, jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym jedynie przez część miesięcy tego roku, przy obliczaniu stosunku uzyskanych w tym roku wynagrodzeń do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, uwzględnia się kwotę tego wynagrodzenia, odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu.

Przykład:
Ubezpieczony w październiku 2013 r. zgłosił wniosek o wyliczenie kapitału początkowego. Do ustalenia podstawy wymiaru tego kapitału wskazał wynagrodzenia z lat 1980-1989, a więc m.in. w 1983 r. gdy pozostawał w ubezpieczeniu wyłącznie od stycznia do sierpnia. Łącznie jego wynagrodzenie z tych miesięcy wyniosło 107.350 zł. Gdyby ZUS ustalił kapitał początkowy na zasadach obowiązujących do końca września 2013 r., porównałby te zarobki do przeciętnej płacy za wszystkie miesiące 1983 r., tj. 173.700 zł. Dałoby to wskaźnik wynagrodzenia do przeciętnej płacy z 1983 r. na poziomie 61.809 zł (107.350 zł/173.700 zł). W związku jednak ze zmianą przepisów, obowiązującą od 1 października 2013 r., ZUS porównał zarobki uzyskane przez wnioskodawcę w okresie styczeń-sierpień 1983 r. (107.350 zł) do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyłącznie za te miesiące (14.475 zł x 8 + 115.800 zł). Dzięki temu, wskaźnik zarobków do przeciętnej płacy za 1983 r. okazał się znacznie wyższy i wyniósł 92,70% (107.350 zł/115.800 zł).

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU