REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl. Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli: Nowa emerytura w obniżonym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

W obecnych uregulowaniach prawnych funkcjonuje zasada, iż osoby urodzone po 1948 roku, które zamierzają przejść na wcześniejszą emeryturę obliczoną wg starych zasad, muszą spełniać wymagane przepisami warunki na dzień 31 grudnia 2008 roku. Taki wymóg na dzisiaj obowiązuje jedynie w przypadku emerytury przyznawanej na podstawie Karty Nauczyciela.

Aktualnie obowiązujący art. 184 ustawy emerytalnej przewiduje również możliwość przyznania wcześniejszej emerytury ustalonej na tzw. nowych zasadach. Z takiego świadczenia mogą skorzystać m.in. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach, które spełniły łącznie następujące warunki:
1. Na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniły okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
2. Nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na koncie w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa.

Na uwagę zasługuje także fakt, iż ww. emeryturę mogą uzyskać osoby, które nie rozwiązały z dotychczasowym pracodawcą umowy o pracę, jak również te osoby, które bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie tego świadczenia nie wykonywały żadnego rodzaju prac, w tym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, uprawniających do przyznania tego świadczenia.Ponadto, uzyskanie takiej emerytury nie jest również uzależnione od pozostawania wnioskodawcy w stosunku pracy bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jej przyznanie.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w terenowych jednostkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Barbara Smardzewska-Czmiel

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU