REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Dokumentacja wniosku o emerytury pomostowe

Emeryturę pomostową, podobnie jak inne świadczenia, ZUS przyznaje na wniosek. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim dokumenty, potwierdzające okresy wykonywania prac wymienionych w starych oraz w nowych wykazach. Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanego przed 1 stycznia 2009 r., należy potwierdzić w sposób przewidziany dla wcześniejszej emerytury, przyznawanej w oparciu o art. 32 ustawy emerytalnej, a więc za pomocą świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w świadectwach pracy, o ile przewidziane jest w nich miejsce na umieszczenie takich danych. Potwierdzenia wymagają również powyższe okresy pracy wymienione w załącznikach do ustawy pomostowej, przebyte po 1 stycznia 1999 r. Okresy te potwierdza zakład pracy zaświadczeniem, zawierającym dane dokumentujące prace wykonywane w szczególnych warunkach.

Ww. dane zawarte w zaświadczeniu podlegają weryfikacji przez ZUS. Informacje o tych okresach posiada ZUS na podstawie deklaracji przekazywanych przez płatników składek.Jeśli wnioskodawca nie ma ustalonego kapitału początkowego, do wniosku o emeryturę pomostową powinien dodatkowo dołączyć dokumenty wymagane do ustalenia tego kapitału, tj. m.in. świadectwa pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, przypadające przed 1 stycznia 1999 r. oraz zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia przed 1999 r. Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową powinna również przedłożyć w ZUS świadectwo pracy, które będzie potwierdzało ustanie ostatniego zatrudnienia.

Wniosek, o którym wyżej mowa, wraz z dokumentacją należy złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem płatnika składek.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU