Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

PowiązaneTematy

Emerytury pomostowe cz. 3

Osoby, które nie pracowały przy pracach wymienionych w nowych wykazach po 31 grudnia 2008 r., co do zasady nie mogą nabyć prawa do emerytury pomostowej. Od tej zasady jest jedyny wyjątek, przewidziany w art. 49 ustawy pomostowej. Na podstawie tego artykułu osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie wykonywały pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r., mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej, jeśli na dzień 1 stycznia 2009 r. miały wymagany do przyznania tego świadczenia ww. okres pracy wymienionej w załącznikach do ustawy: nr 1 (górnicy, rybacy) lub nr 2 (kierowcy autobusów, funkcjonariusze straży ochrony kolei, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych).

Emerytury pomostowe obliczane są na zupełnie innych zasadach niż wcześniejsze emerytury dla osób, które spełniły warunki do końca 2008 r. Zasady ustalenia ich wysokości są bardzo podobne do tych, według których liczone są nowe emerytury. Podstawą obliczenia emerytury jest kwota zgromadzonych na koncie w ZUS składek z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Emerytura pomostowa ustalana jest poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, przy czym nie ma znaczenia, kiedy osoba ubezpieczona wnioskuje o przyznanie tego świadczenia. Wysokość emerytury pomostowej ustalona według podanych zasad nie może być niższa niż gwarantowana w ustawie emerytalnej kwota najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 844,45 zł).

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku