Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Staż emerytalny można uzupełnić pracą na roli

Może się zdarzyć, że suma okresów składkowych i nieskładkowych jest niższa od stażu wymaganego do przyznania emerytury z tytułu ukończenia powszechnego, jak i wcześniejszego wieku emerytalnego lub emerytury częściowej. W takim przypadku staż ten można uzupełnić tzw. okresami pracy w gospodarstwie rolnym.

Są to okresy:
– ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 lipca 1977 r.
– okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym zaliczane są w ilości brakującej do wymaganego stażu. Mogą być uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy nie zostały zaliczone przez KRUS do stażu wymaganego do przyznania emerytury lub renty rolniczej. Ponadto, okresy te nie mogą się również czasowo pokrywać z okresami składkowymi i nieskładkowymi. Nie ma natomiast znaczenia, jak duży jest okres pracy w gospodarstwie rolnym w stosunku do okresów składkowych, czyli w odróżnieniu od okresów nieskładkowych mogą one przekraczać 1/3 okresów składkowych. Okresy pracy w gospodarstwie rolnym nie mogą być zaliczone przez ZUS przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz przy ustalaniu kapitału początkowego. W tych przypadkach ZUS uwzględnia wyłącznie okresy składkowe i nieskładkowe wymienione w ustawie emerytalnej.

Dokumentami potwierdzającymi okresy pracy w gospodarstwie rolnym są:
– oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez właściwy urząd gminy lub starostwo, potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa oraz zameldowanie w nim osoby zainteresowanej,
– zaświadczenie wydane przez KRUS lub właściwy urząd gminy potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

BarbaraSmardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji