REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

10. Można przeliczyć emeryturę przyznaną z urzędu

Jak już informowałam Państwa we wcześniejszych artykułach, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę, zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która do końca miesiąca, w którym osiągnęła powszechny wiek emerytalny, nie zgłosiła wniosku o emeryturę oraz podlegała (przynajmniej przez jeden dzień) ubezpieczeniu społecznemu (przed 1 stycznia 1999 r.) albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (po 31 grudnia 1998 r.). Emerytura przyznawana jest z urzędu, zamiast pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Zasady przyznawania emerytury z urzędu dotyczą zarówno osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jak i urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Ci pierwsi mają ustalone świadczenie w całości według dotychczasowych zasad (analogicznie jak „stara” emerytura), natomiast dla osób z młodszej grupy wiekowej emerytura ustalana jest w całości według nowych zasad. W obydwu przypadkach przyznane z urzędu świadczenie nie może być niższe od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Emerytura przyznana z urzędu może być przeliczona na ogólnych zasadach, wynikających z ustawy emerytalnej. Jednak emeryci, którym ZUS przyznał z urzędu emeryturę, mają szczególne możliwości ponownego obliczenia swojego świadczenia.
A zatem osoby, które powszechny wiek emerytalny ukończyły bądź ukończą do końca 2014 roku i którym ZUS przyznał/przyzna emerytury z urzędu, mogą złożyć wniosek o obliczenie jej wysokości według mieszanych zasad. W zależności od roku ukończenia tego wieku, emerytura składa się wówczas z odpowiedniej części obliczonej według starych zasad i z części wyliczonej „po nowemu” (obecnie stosunek ten jest 20:80% ). Jeśli okaże się, że dotychczas ustalona emerytura jest korzystniejsza, ZUS nadal będzie ją wypłacał.Odrębne możliwości ubiegania się o ponowne obliczenie emerytury przyznanej z urzędu mają również osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., którym ZUS wyliczył świadczenie na dotychczasowych zasadach. Osoby te mogą wystąpić do ZUS o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia, wskazując inny wariant lat kalendarzowych, niż przyjęty przez ZUS przy wyliczeniu tej emerytury.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU